Utbildning

Information kring utbildning som arrangeras av hälso- och sjukvårdskanslierna och folkhälsokommitténs kansli inom Västra Götalandsregionen.

Hälsofrämjande och förebyggande metodik i primärvården 

 

Hälsolyftet, som är en metod som är utvärderad och befunnen effektiv. Målsättningen med utbildningen är att förmedla kunskaper och färdigheter i hälsofrämjande och förebyggande arbete med livsstilsintervention.

Utbildningen äger rum på Gullbergsvass konferens i Göteborg med två likadana utbildningsomgångar på totalt fyra dagar: Först en inledande två-dagars kurs, följt av en dag efter drygt 1 månad och en dag efter 6 månader med mellanliggande eget arbete i metodiken på egen enhet. Närmare information om och program för utbildningen finns i kursinformation till höger. Varje utbildningsomgång omfattar 25 deltagare och två omgångar planeras med start 13 och 16 september 2010.

Utbildningen är gratis, vilket innefattar alla kursträffar, material, mat, och kaffe, men inte resor och eventuella övernattning, som kan bli aktuell vid första utbildningsträffen. Kursen avslutas med ett kursbevis (diplom).
 
Önskemålet är att två medarbetare anmäls från varje intresserad vårdcentral för att nå en minsta kritisk massa av personer att utveckla den egna verksamheten. Anmälan är definitiv när kursavgiften inbetalats. Sista anmälningsdag är 2010-08-25. Utbildningsplatser erbjuds i ordningsföljd efter anmälan.

Arrangör är Handlingsprogrammet mot övervikt och fetma inom Västra Götalandsregionen. Kontaktperson för eventuella frågor kring utbildningen är Annika Nilsson-Green ( , alt tel: 031-630861)

Välkomna till denna utbildning!

  

Kursmaterial

Utbildningsmaterialet finns tillgängligt via Google Apps, som är en tjänst som Google tillhandahåller. Användarnamn och lösenord meddelas vid första kurstillfället, eller vid behov via e-post innan första kurstillfället.

All kursmaterial finns tillgängligt via http://docs.google.com (logga in med meddelat användarnamn och lösenord).

uiqt|wBivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{mivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m