Riskgrupper  

Medicinska riskgrupper för utveckling av fetma och för fetmarelaterade sjukdomar bland vuxna

Ökad risk för fetma

Risk för utveckling av fetma hos vuxna är mycket komplext och betingas både av de faktorer som tagits upp under punkerna 1 och 2 ovan, samt olika medicinska förhållanden: 

  • Olika läkemedel medför varierande risk förviktuppgång:  Neuroleptika, antidepressiva, lithium, antiepileptika (valproat, carbamazepin), migrän- och antihistaminpreparat (cyproheptadine, flunarizine, pizotifen), antidiabetiska läkemedel (pioglitazone, rosiglitazone, sulfonylurea, insulin), icke-selektiva betablockerare, glukokortikoider i hög dos, könshormoner (östrogen i hög dos).
  •  
  • Patienter med psykossjukdom. Diagnoser som ätstörningar med  medhetsätningsproblematik, förstämningssyndrom och ångestsyndrom har också kopplats till ökad förekomst av fetma. 

Ökad risk för fetmarelaterade sjukdomar

  • Förekomst av nedsatt sockertolerans (se nedan) och/eller typ 2 diabetes hos förälder eller syskon och/eller medför kraftigt ökad risk för typ 2 diabetes hos individer med övervikt, ökat bukomfång, eller fetma.
  • Tobaksrökning, högt blodtryck, blodfettrubbning och diabetes medför, liksom tilltagande grad av fetma ökad risk för hjärtkärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.
  • Snarkning med andningsuppehåll (sömnapné) är allt vanligare med tilltagande grad av fetma och medför ökad risk för högt blodtryck och hjärtkärlsjukdomar.
uiqt|wBui|{5%x5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5%x5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m