Fysisk aktivitet

Bakgrund

”Begreppet fysisk aktivitet innefattar kroppsrörelse under såväl arbetstid som fritid och alla olika former av kroppsövningar, gymnastik, motion och friluftsliv” (SBU rapport 181, 2006).

Kroppsvikten är resultatet av balansen mellan energiintag och energiåtgång. I det moderna samhället överskrider ofta energiintaget åtgången av energi, vilket leder till övervikt och fetma. I genomsnitt rör vi oss numera ett helt maratonlopp mindre i veckan jämfört med mitten av 1900-talet.

Fysiskt krävande arbeten har blivit ovanliga och har ersatts av stillasittande aktiviteter som datorarbete och ökad fritid med bland annat TV-tittande. Moderna företeelser som biltransporter, hissar och rulltrappor bidrar också till att vi har en lägre energiförbrukning. Förr var fysisk aktivitet en naturlig del av livet. Idag måste individen göra aktiva val och paradoxalt nog anstränga sig för att kunna nå upp till den fysiska aktivitetsnivå som krävs för att må bra. Vardagsaktiviteter utgör den största delen av den totala rörelsen och har därför stor betydelse för energiförbrukningen. 

10 000 steg med låg ansträngningsgrad krävs varje dag för att förebygga viktuppgång. Om aktiviteten är med måttlig ansträngningsgrad räcker det med 45-60 minuter varje dag. För att bibehålla en viktstabilitet efter viktminskning krävs minst 15. 000 steg med låg ansträngningsgrad eller 60-90 minuter med måttlig ansträngningsgrad varje dag.

  • < 5000 steg per dag  = fysiskt inaktiv
  • 5 000-7.500 steg per dag  = lågt fysiskt aktiv
  • 7 500-10 000 steg per dag  = något fysiskt aktiv
  • 10 000-12 500 steg per dag  = högt fysiskt aktiv

Läs mer om fysisk aktivitet 

Rekommendationer för skolbarns fysiska aktivitet

Rekommendationer för fysisk aktivitet vuxna

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet som specifik terapi inom hälso- och sjukvården 

uiqt|wBui|{5%x5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5%x5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m