Fysisk aktivitet och folkhälsa

 Fysisk aktivitet har både hälsofrämjande och förebyggande egenskaper; skulle alla följa rådet om minst en halvtimmes motion varje dag, exempelvis i form av en rask promenad, skulle svenska folkets hälsa förbättras och sjukvårdskostnaderna minska. 

Brist på fysisk aktivitet är ett påtagligt hot mot folkhälsan och ökar risken för övervikt liksom en rad sjukdomar som hjärtinfarkt, åldersdiabetes och skeletturkalkning.

Under uppväxten är fysisk aktivitet en förutsättning för att bygga upp kroppen inför tillvarons påfrestningar. Barn som rör sig mycket när de är små behärskar sin kropp bättre och de får en starkare benstomme och muskulatur som vuxna. Lek och rörelse i lagom mängd gör också att barnen blir friskare. Det naturliga åldrandet leder till att kroppen förändras med minskad muskelmassa, skörare skelett och försämring av funktionen hos kroppens olika organ. Regelbunden fysisk aktivitet är också viktig för ädre människor eftersom åldringsprocessen hämmas.

Det finns många sätt att främja en hälsosam viktutveckling på

Ogynnsamma levnadsvanor, som att vara fysiskt inaktiv, beror inte enbart på personliga val, utan även på de möjligheter som skapas av strukturer och förhållanden i samhället som har att göra med transporter, boende, skola, och arbetsplatser. Genom att arbeta med fysisk planering och andra generella åtgärder i den kommunala planeringen kan man främja en hälsosam viktutveckling i befolkningen.

Exempel på hälsofrämjande åtgärder kan till exempel vara att bygga säkra cykelvägar som underlättar fysisk aktivitet, förbättra trafikmiljön, ge kunskap om egenvård. införa informativa innehållsdeklarationer på livsmedel, utveckla fysisk aktivitet i skolan, subventionera företagshälsovårdens friskvårdssatsningar, stimulera idrottsrörelsen till breddaktivitet – inte bara elitidrott samt att använda bildningsförbunden för att främja hälsa och livsstil och öka möjligheten och utbudet till fysisk aktivitet för våra äldre medborgare både för dem i egna boende för dem som bor på äldreboende.

uiqt|wBui|{5%x5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5%x5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m