Grundläggande rekommendationer för skolbarns fysiska aktivitet

  •  Alla 7–18-åringar borde röra på sig på ett mångsidigt och åldersanpassat sätt minst 1–2 timmar dagligen.
  • De borde undvika att sitta över två timmar i ett sträck.
  • Tiden framför tv:n eller vid datorn borde begränsas till högst två timmar per dag.

Man mår bäst om man rör på sig varje dag 

Den fysiska aktivitetens effekter kan inte lagras, därför är daglig fysisk aktivitet en förutsättning för att barn i skolåldern ska växa och utvecklas normalt och må bra. Det gör inget om de fysiska aktiviteterna uteblir någon dag, men längre passiva perioder bör undvikas. Skolbarn behöver röra på sig varje dag.

1½–2 timmar per dag för 7–12-åringar

För barn är minimimängden fysisk aktivitet två timmar per dag, men det är ändå tillåtet att röra på sig flera timmar per dag. Barn lär sig genom att göra och pröva och behöver därför mycket tid och många möjligheter att lära sig att röra på sig via idrotten.

Barnens fysiska aktivitet och naturliga rörelse behöver vanligen inte begränsas: ett friskt barn stannar och tar en paus av sig självt när belastningen blir för stor. En alltför stor mängd kan ändå bli en hälsorisk för barnet om övningarna är för enformiga eller innehåller långa belastande perioder utan avbrott. Barn behöver också tillräcklig återhämtning och sömn.

Barn kan enkelt genomföra kortvarig, mycket intensiv träning av intervalltyp, men det är skäl att undvika långvarig ansträngande träning.

1–1½ timme per dag för 13–18-åringar

För ungdomar mellan 13 och 18 år är minimimängden fysisk aktivitet lite mindre än för barn. Det är ändå rekommenderat också för unga att röra på sig flera timmar per dag.

Ungdomar över 13 år orkar sitta stilla längre perioder än yngre barn. Därför kan vuxna tro att de ungas behov av fysisk aktivitet uppfylls med en liten mängd fysisk aktivitet. I själva verket befinner sig 13–18- åringarna i en period av kraftig tillväxt och utveckling och behovet av fysisk aktivitet skiljer sig inte mycket från behovet i barndomen.

De unga har vanligen hunnit bilda sig en uppfattning om hur de vill röra på sig. Genom att pröva på många idrottsgrenar och träna basfärdigheterna i dessa kan den unga hitta ett lämpligt sätt att utöva idrott eller motion. Genom att röra på sig på egen hand eller delta i ledd verksamhet kan den unga utveckla sin fysiska kondition och sitt välbefinnande. 

Källor:
Finlänska rekommendationer för barn och unga ACSM American College of Sports Medicine Position Stand. The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fi tness, and fl exibility in healthy adults. Med Sci Sports Exerc 1998;30:975-91.

American Academy of Pediatrics. Children, adolescents, and television. Pediatrics 2001;107:423-6.

At least fi ve a week: Evidence on the impact of physical activity and its relationship to health A report from the Chief Medical Offi cer 2004 [siteerattu 10.1.2008] www.dh.gov.uk/publications.

Bar-Or O, Rowland TW. Pediatric Exercise Medicine. Champaign, IL: Human Kinetics 2004.
 

uiqt|wBui|{5%x5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5%x5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m