Hur använder jag beslutstödet? 

På startsidan ser du dels det blåfärgade menyfältet till vänster, dels det gulfärgade nivåfältet till höger. 

 

 

Det gulfärgade nivåfältet gör att du lätt når den nivå där du själv arbetar, eller är intresserad av.
När du har klickat på den ruta du är intresserad av, kommer en dispositionsbild upp som beskriver olika aspekter av beslutstödet:

  • Hälsofrämjande (grön färg)
  • Förebyggande (gul färg)
  • Behandlande (röd färg - denna del finns naturligtvis endast med för sjukvårdande enheter)


Beslutstödet är strukturerat så att här anges tydligt för varje enhet:

  • Ansvarig
  • Målgrupp
  • Målsättning
  • Åtgärd
  • Kvalitetsindikatorer och mått (så långt som möjligt)
  • Remissindikationer, samarbetspartners mm.

I menyn till vänster kan du klicka på de olika raderna och hitta bakgrundsinformation som ger dig väsentlig information och också hjälpmedel som broschyrer, länkar, och kontakter. Det finns också kataloger som gör att du kan hitta enheter med adresser och telefonnummer.

Om du vill komma i kontakt med webredaktionen kan du maila  

 

 

uiqt|wBjm{t}|{|wlnm|ui5{}H%vozmoqwv5{mjm{t}|{|wlnm|ui5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wBjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m