KIV (Katalog i Väst)

KIV är en katalogtjänst i Västra Götalandsregionen med koppling till den nationella HSA-katalogen. I KIV registreras uppgifter om vårdenheten, med ingående enheter och funktioner, samt om den personal som arbetar där. Uppgifterna om enheten och funktioner används bland annat för presentation av vårdutbudet på 1177.se.

Personalen på vårdenheten finns i katalogen för bland annat tillgång till 1177 Vårdguidens etjänster ( f d Mina vårdkontakter) och för att få eTjänstekort utfärdade av Västra Götalandsregionen. Det är därför viktigt att KIV innehåller uppdaterade och korrekta uppgifter. I Frågor och svar finns information om hur KIV-administratören hos vårdgivaren själv kan administrera uppgifter om vårdenhet och personal.

Uppgifterna i KIV används för eTjänstekort

Västra Götalandsregionen erbjuder privata vårdgivare att köpa eTjänstekort (säkra kort, SITHS). För att kunna anta erbjudandet måste all personal på vårdenheten vara registrerad i KIV. Uppgifterna under Person och Anställning i KIV ligger till grund för eTjänstekortet.

eTjänstekort eller motsvarande tjänstekort ska användas av all personal inom hälso- och sjukvård för att uppfylla kraven i Patientdatalagen.

Kontakt

Ansvariga

Lina Grahn

Privata vårdgviare inom Vårdval VGPV och Vårdval Rehab
Sofia Hildesson 

Privata vårdgivare utanför vårdval
 

Privata vårdgivare inom tandvård
Toni Vasilevski   

uiqt|wBtqvi5ozipvH%vozmoqwv5{muiqt|wBmswvwuq5%vizl%vitH%vozmoqwv5{muiqt|wBmswvwuq5xzq%vmziH%vozmoqwv5{mmswvwuq5xzq%vmziH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wvq5%vi{qtm%v{sqH%vozmoqwv5{muiqt|wBswu5p{sH%vozmoqwv5{mswu5p{sH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m