Uppgifterna i KIV används för eTjänstekort

Västra Götalandsregionen erbjuder privata vårdgivare att köpa eTjänstekort (säkra kort, SITHS). För att kunna anta erbjudandet måste all personal på vårdenheten vara registrerad i KIV. Uppgifterna under Person och Anställning i KIV ligger till grund för eTjänstekortet.

eTjänstekort eller motsvarande tjänstekort ska användas av all personal inom hälso- och sjukvård för att uppfylla kraven i Patientdatalagen.

uiqt|wB&{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m