Information om tjänsterna

Allmänt

För att få tillgång till nedan tjänster måste man vara inom regionens nätverk eller kommunicera via sjunet.

Man kan söka på personer folkbokförda i Västra Götaland och Halland. Man kan även om man har helt person-/samordningsnummer söka på personer i hela nationen, sökningen går vidare till Skatteverket.

Ett grafiskt användargränssnitt

(Planerat att bli tillgängligt, är det ej för närvarande)

Går att köra på de flesta webbmotorer men är endast säkerställd och testad på Internet Explorer. Vilka flikar man kommer åt i applikationen är behörighetsstyrt. En lathund finns under Hjälp-knappar.

Som en integration med annat system via

Nationella kontraktet vid ICCIntegration

En webservicestjänst där system kan skicka helt eller del av person-/samordningsnummer och hämta information från befolkningsregistret. Integrationen går via regionens integrationsplattform.

En beställning måste göras på integrationstjänsten och skickas till  

Fyll i Beställare och Fakturaadress under punkt 1.1 samt det ni kan under 1.2. (inkommen förfrågan kompletteras sen i samråd).

 Mall Förfrågan Integrationstjänst.doc

 

Teknisk beskrivning
Beskrivning av integrationstjänst mot Västfolket.doc
Tjanstekontrakt Population Residentmaster - Beskrivning.doc

Hantering av information
Regelverk mappning.doc
Mappning Specification Template – mall för konsumenter av Population Här skall kolumnerna F, G och H fyllas i. Ifyllt dokument skickas till  

Testdata
Personer i Västfolkets testdatabas.doc

Aviseringsfiler 

För att uppdatera lokalt register kan man hämta aviseringsfiler via ftp. Filen innehåller totalposter på ändringar för personer folkbokförda i Västra Götaland och Halland. Fil finns för hämtning 5 dagar i veckan tisdag-lördag. En funktion för att kunna läsa in aviseringsfilerna måste finnas http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/myndigheter  Avisering av befolkningsuppgifter - Navet/Allmän beskrivning.

Webbservice

(används i undantagsfall för de system som har integrationslösning)Detta webbservicegränssnitt går inte via Integraionsplattformen. 

Grunduttag

Man kan beställa ett grunduttag enligt de kriterier som finns i beställningsblanketten.
Grunduttag.doc

Kontakt

Jörgen Fors
0700-82 55 46 

uiqt|wB%vi{|nwtsm|5%vozq|H%vozmoqwv5{m%vi{|nwtsm|5%vozq|H%vozmoqwv5{m %vi{|nwtsm|5%vozq|H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwzomv5nwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwzomv5nwz{H%vozmoqwv5{mrwzomv5nwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m