Köp, sälj och avsluta ersättningsetablering

Här finner du information om vad som gäller när du vill köpa eller sälja en ersättningsetablering alternativt när du vill avsluta utan att sälja.

Köpa ersättningsetablering

Under sidan Annonsering av ersättningsetableringar, finns de ersättningsetableringar som är till försäljning. Anbudsansökningar omfattas av offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

Sälja ersättningsetablering

Läs först igenom Så här handläggs en försäljning för att få en förståelse för handläggningens olika moment. Fyll därefter i blanketten "Sälj ersättningsetablering, läkare/fysioterapeut". Du hittar blanketten i högerspalten. Sänd den ifylld och underskriven till den adress som anges på blanketten.

Notera att vid försäljning av din ersättningsetablering måste du uppfylla heltidskravet. Det vill säga uppfylla kravet om att ha arbetat minst 35 tim/vecka i genomsnitt under någon tolvmånadersperiod under de senaste två åren. 

Har du frågor eller funderingar över hur försäljningsprocessen går till, titta på sidan Vanliga frågor och svar. Hittar du inte svaren där, kontakta koncernkontoret via mail till  .

Avsluta din ersättningsetablering

Om du önskar att avsluta din ersättningsetablering men inte vill sälja den använder du blanketten "Avsluta etablering". Du hittar blanketten i högerspalten. Fyll i blanketten och skicka in underskrivet original till:

Västra Götalandsregionen
Koncernstab hälso- och sjukvård
Regionens hus
405 44 GÖTEBORG

Därefter kommer ansvarig handläggare också att skriva under dokumentet. Observera att när detta är gjort kan du inte ångra dig för att vid ett senare skede sälja din etablering. Detta beslut är definitivt.

uiqt|wBxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{mxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{muiqt|wBxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{mxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m