Annonsering av ersättningsetableringar

Ersättningsetableringar enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

 

"Invärtes medicinska specialiteter m.m.", och motsvarande bas-, gren- tilläggspecialitet:

a. Internmedicin
b. Kardiologi
c. Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
d. Medicinska njursjukdomar
e. Lungsjukdomar
f. Hematologi
g. Allergologi
h. Geriatrik
i. Klinisk fysiologi
j. Infektionsmedicin
k. Arbets- och miljömedicin

HSNG 2016–00456
Sista ansökningsdag: 2017-02-06
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto) 

"Vissa opererande specialiteter", och motsvarande bas-, gren- tilläggspecialitet:

a. Kirurgi
b. Urologi
c. Barn- och ungdomskirurgi
d. Plastikkirurgi
e. Thoraxkirurgi
f. Ortopedi
g. Handkirurgi
h. Neurokirurgi

Specialitet Allmänmedicin

HSNN 2017-00017
Sista ansökningsdag: 2017-05-04
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)  

HSNV 2016-00256
Sista ansökningsdag: 2017-01-13
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)  

HSNN 2016-00217
Sista ansökningsdag: 2017-01-30
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto) 

Specialitet Öron-, näs- och halssjukdomar

HSNG 2016-00485
Sista ansökningsdag: 2017-02-23
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)  

 

Ersättningsetableringar enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

 

HSNG 2016-00428
Sista ansökningsdag 2017-01-23
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)   

HSNN 2016-00255
Sista ansökningsdag 2017-02-06
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)   

HSNG 2016-00454
Sista ansökningsdag 2017-02-20
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)   

HSNÖ 2016-00169
Sista ansökningsdag 2017-02-23
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)   

HSNG 2017-00008
Sista ansökningsdag 2017-03-20
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)

HSNG 2016-00478
Sista ansökningsdag 2017-03-29
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)

HSNÖ 2017-00013
Sista ansökningsdag 2017-04-27
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)

 

Kontakt

 

uiqt|wBxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{mxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{muiqt|wBxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{mxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m