Annonsering av ersättningsetableringar

Ersättningsetableringar enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

 

"Vissa opererande specialiteter", och motsvarande bas-, gren- tilläggspecialitet:

a. Kirurgi
b. Urologi
c. Barn- och ungdomskirurgi
d. Plastikkirurgi
e. Thoraxkirurgi
f. Ortopedi
g. Handkirurgi
h. Neurokirurgi

HSNN 2016-00186-1
Sista ansökningsdag: 2016-12-15
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto) 

Specialitet Allmänmedicin

HSNS 2016-00158
Sista ansökningsdag: 2016-12-19
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto) 

HSNV 2016-00256
Sista ansökningsdag: 2017-01-13
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)  

HSNN 2016-00217
Sista ansökningsdag: 2017-01-30
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto) 

Specialitet Öron-, näs- och halssjukdomar

HSNV 2016-00284
Sista ansökningsdag: 2016-12-19
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)  

 

Ersättningsetableringar enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

 

HSNV 2016-00285
Sista ansökningsdag 2017-01-09
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)   

HSNN 2016-00209
Sista ansökningsdag 2017-01-12
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)   

HSNG 2016-00428
Sista ansökningsdag 2017-01-23
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)   

 

Kontakt

 

uiqt|wBxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{mxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{muiqt|wBriswj5kiztjzqvoH%vozmoqwv5{mriswj5kiztjzqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m