Annonsering av ersättningsetableringar

Ersättningsetableringar enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning¨

 

Obsterik och gynekologi

HSNS 2016-00034-7
Sista ansökningsdag: 2016-12-01
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)

"Vissa opererande specialiteter", och motsvarande bas-, gren- tilläggspecialitet:

a. Kirurgi
b. Urologi
c. Barn- och ungdomskirurgi
d. Plastikkirurgi
e. Thoraxkirurgi
f. Ortopedi
g. Handkirurgi
h. Neurokirurgi

HSNG 2016-00343
Sista ansökningsdag: 2016-11-10
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)

 

Ersättningsetableringar enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi

 

HSNG 2016-00212
Sista ansökningsdag 2016-10-03
Länk till förfrågningsunderlag (Amesto)

Länk till förfrågningaunderlag (Opic)

 

Kontakt

 

uiqt|wBxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{mxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{muiqt|wBriswj5kiztjzqvoH%vozmoqwv5{mriswj5kiztjzqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m