Begränsningar

Lagstiftningen innehåller begränsningar i rätten att genomföra ersättningsetablering:

  • För att få teckna samverkansavtal med Västra Götalandsregionen i samband med att en verksamhet övertas måste den övertagande läkaren/fysioterapeuten uppfylla krav om relevant specialistkompetens.
  • Läkaren/fysioterapeuten måste för att få teckna samverkansavtal först säga upp sin eventuella anställning i något landsting.
  • Samverkansavtal får inte tecknas om läkaren/fysioterapeuten har eller kan få ersättning inom ramen för ett valfrihetssystem. 
  • Den verksamhet som ersättningsetableringen gäller måste vara aktiv. Läkaren/fysioterapeuten måste arbeta på heltid, vilket motsvarar arbete i 35 timmar per vecka.
  • Läkare/fysioterapeut kan uteslutas från att teckna samverkansavtal om han eller hon är försatt i eller föremål för ansökan om konkurs. Detta gäller även andra liknande förfaranden som tvångslikvidation, ackord, inställda betalningar eller om näringsförbud finns. Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om läkaren/fysioterapeuten inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning vid anbudsutvärderingen.
  • Läkare/fysioterapeut kan också uteslutas om han eller hon är dömd för brott inom sin yrkesutövning, eller om Västra Götalandsregionen kan visa att läkaren/fysioterapeuten gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i sin yrkesutövning.
uiqt|wBxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{mxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m