Så här handläggs en försäljning

Så här handläggs en anmälan om försäljning av ersättningsetablering

Den som vill sälja sin etablering till annan vårdgivare fyller i blanktten ”Sälj ersättningsetablering läkare/fysioterapeut” via särskild blankett. Klicka på "Blanketter" i högerspalten för att komma till blanketten.

Västra Götalandsregionen för en dialog med överlåtande vårdgivare om försäljningen.

Västra Götalandsregionen publicerar en så kallad ansökningsinbjudan via en elektronisk databas på regionens webbplats, www.vgregion.se/privatavardgivare samt på www.visma.se
Denna ansökningsinbjudan (annons) ligger ute under 6 veckor.

Av ansökningsinbjudan ska det framgå:
1. Vems etablering som ska överlåtas.
2. Kontaktuppgifter till säljaren.
3. Vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet.
4. Specifika krav avseende utrustning, lokal m.m. hänvisas till den överlåtande vårdgivaren.
5. Hur en ansökan ska lämnas.
6. Vilken dag ansökan senast ska ha kommit in. Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång kommer inte att prövas.

När ansökningstiden har gått ut genomförs en anbudsöppning. Västra Götalandsregionen handlägger och prövar inkomna anbud från samtliga sökande förutsatt att de inkommit i tid. Inkomna anbud är bindande samt omfattas av anbudssekretess.

Västra Götalandsregionen beslutar om samverkansavtal med den sökande som erbjudit högsta pris för etableringen och som uppfyller angivna krav.

Västra Götalandsregionen skickar ut tilldelningsbeslut till samtliga sökande. När informationen om tilldelningen gått ut finns möjlighet att inom 10 kalenderdagar överklaga/överpröva beslutet.

Därefter tecknar den överlåtande vårdgivaren (säljaren) och den nya vårdgivaren (köparen) överlåtelseavtal. Samtidigt ska säljaren skriftligen säga upp rätten till ersättning enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning alternativt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi på blanketten ”Uppsägning av rätten till ersättning” .

I samband med att samverkansavtal tecknas ska köparen ha med följande dokument:

  • Överlåtelseavtal mellan köpare och säljare som - skall innehålla köparens och säljarens namn och personnummer, överlåtelsedatum och köpeskillingens belopp. För övrigt bestämmer köpare och säljare vad avtalet skall innehålla.
  • Kontoutdrag eller motsvarande som tydligt visar att hela köpeskillingen är överförd mellan fysiska personer, det vill säga privata konton (kontohavare skall framgå) för både köpare och säljare skall visas upp.
  • Utdrag från IVO:s vårdgivarregister (se http://www.ivo.se/anmala-och-rapportera/anmal-ny-halso--och-sjukvardsverksamhet/).

Västra Götalandsregionen tecknar samverkansavtal med den nya vårdgivaren.

Kontakt

 

Läs mer

uiqt|wBxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{mxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{muiqt|wBxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{mxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m