Tilldelningsbeslut 2016

Läkarvårdsersättningar

Ersättningsetableringar enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning.

Allmänmedicin

HSNS 2016-00091 (meddelande)

HSNV 2016-00084 (meddelande)

HSNV 2016-00084

HSNG 2016-00104

HSNG 2015-00879

 

Barn- och ungdomsmedicin

 

Gynekologi

 

Hud- och könssjukdomar

 

 

HSNS 2016-00062

HSNS 2015-00309

 

Internmedicin

 

Invärtesmedicin

 

Psykiatri

 


Vissa opererande specialiteter, och motsvarande bas-, gren- tilläggspecialitet:

a. Kirurgi
b. Urologi
c. Barn- och ungdomskirurgi
d. Plastikkirurgi
e. Thoraxkirurgi
f. Ortopedi
g. Handkirurgi
h. Neurokirurgi

HSNG 2016-0343

 

Ögon

HSNG 2016-00004

 

Öron-näsa-hals

HSNV 2016-00163

HSNV 2016-00163 (meddelande)

Fysioterapi (Sjukgymnastik)

Ersättningsetableringar enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

HSNG 2016-00212

HSNÖ 2016-00083

HSNG 2016-00120

2016-06-21:
HSNN 2016-00052 

HSNG 2016-00050

HSNG 2016-00009

HSNG 2015-00875 (meddelande)

HSNG 2015-00875

HSNG 2016-00029 (meddelande)

HSNG 2016-00029

HSNG 2016-00027

HSNS 2016-00012

HSNN 2015-00455

HSNG 2015-00791

HSNS 2015-00299

HSNN 2015-00462

HSNG 2016-0343HSNG 2016-0343

Kontakt

 

Äldre tilldelningsbeslut, läkarvårdsersättning

2015201420132012201120102009

Äldre tilldelningbeslut, fysioterapi (sjukgymnastik)

201520142013 2012 2011 2010 2009

uiqt|wBxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{mxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{muiqt|wBriswj5kiztjzqvoH%vozmoqwv5{mriswj5kiztjzqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m