Information till dig som vikariatsgivare

Nedan finns information till dig som vikariatsgivare med egen etablering. Till höger hittar du mer information om regler för vikariat, skäl för vikarie och inrapportering av uppgifter. Där finns även blanketter för Anmälan om vikarie. 

• Du som ägare av etableringen är ansvarig gentemot Västra Götalandsregionen, även för den period du använt vikarie, när det gäller uppföljning, dialogmöten eller motsvarande.

• Vikariatstagaren ska vara verksam på din mottagningsadress.

• Ersättning betalas ut till dig som vikariatsgivare. Du ansvarar sedan för att betala din vikarie.

• Registrering av besök skall alltid ske på din, vikariatgivarens, avtalskod och vikariens namn och personnummer skall framgå.

• Anmälan om vikarie ska inlämnas till Västra Götalandsregionen. Ersättning för åtgärder utförda av vikarie utgår längst tolv hela kalendermånader från det datum anmälan inkommit till och bekräftats av Västra Götalandsregionen. Ersättning utgår inte för åtgärder utförda av vikarie före det att anmälan inkommit till Västra Götalandsregionen.

uiqt|wBxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{mxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m