Vikariat - inrapportering av uppgifter

Tänk på att: 

• Vikariatstagaren ska vara verksam på din mottagningsadress, med din avtalskod.

• Ersättning betalas ut till dig som vikariatsgivare, du ansvarar för att betala din vikarie.

• Registrering av besök ska alltid ske på din avtalskod och vikariens namn och personnummer skall framgå.

• Remittering till laboratorie- och röntgen ska alltid ske på vikariatgivarens avtalskod och vikariens namn ska tydligt framgå.

• Din arbetsplatskod är den som ska användas vid förskrivning av läkemedel.

• Du som ägare av etableringen är ansvarig gentemot Västra Götalandsregionen, även för period du använt vikarie, när det gäller uppföljning, dialogmöten eller motsvarande.

Kontakt

 

uiqt|wBxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{mxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{muiqt|wBriswj5kiztjzqvoH%vozmoqwv5{mriswj5kiztjzqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m