eTjänstekort

Är du vårdgivare på nationella taxan hittar du specifik information för dig till höger.

Västra Götalandsregionen erbjuder privata vårdgivare (läkare, tandläkare, sjukgymnast etc) som har avtal med Västra Götalandsregionen eTjänstekort.
eTjänstekort, Tjänstekort, SITHS, säkert kort, hårda certifikat och TjänsteID+ är alla olika namn på samma typ av kort. Det finns flera aktörer som erbjuder denna typ av kort. eTjänstekort är den tjänst som Västra Götalandsregionen erbjuder. Det som är gemensamt för alla dessa kort är att de alla innehåller en e-legitimation och SITHS-certifikat.

Säker identifiering - En förutsättning för samarbete

I takt med att allt fler gemensamma IT-stöd inom hälso- och sjukvård tas fram så ställs kravet på en säker identifiering parterna emellan. I Västra Götalandsregionen bedrivs flera utvecklingsprojekt som ställer krav på vårdgivarna att genom SITHS/e-legitimation signera och identifiera sig. Efter årsskiftet 2011/2012 kommer flera system, såsom Pascal (ersätter tidigare e-DOS) och Nationella patientöversikt (NPÖ) kräva SITHS. Västra Götalandsregionen ställer därmed krav på vårdgivare med avtal med Västra Götalandsregionen att införa identifiering via SITHS/e-legitimation. Införandet följer den nationella säkerhetsutvecklingen inom hälso- och sjukvård och Patientdatalagen. Vårdgivare kan fritt välja leverantör för tjänstekort. eTjänstekort är den tjänst som Västra Götalands-regionen erbjuder privata vårdgivare med avtal med Västra Götalandsregionen.

Genom att anta erbjudandet från Västra Götalandsregionen ingår vårdgivaren i Västra Götalands organisation för SITHS. Västra Götalandsregionen tar på sig ansvaret som Registration Authority (RA) för samtliga vårdgivare som ansluter sig till eTjänstekort.

Vilka behöver ett eTjänstekort eller motsvarande?

Alla personer anställda inom hälso- och sjukvård, som i sin yrkesutövning, har behov av ett eTjänstekort ska ha ett. Behovet fastställs av de applikationer som kräver en säker identifiering. Patientdatalagens krav på vårdgivare och verksamhetschef medför att samtliga anställda som hanterar personuppgifter i exempelvis journalsystem ska legitimera sig med ett eTjänstekort eller motsvarande. Mer information om NPÖ (Patientdatalagen), Pascal och Mina vårdkontakter hittar du via länkarna till höger.

Beställa eTjänstekort

Hälso- och sjukvårdskanslierna administrerar erbjudandet till de privata vårdgivarna med vilka kanslierna har avtal med. Kanslierna är i sin roll som avtalspart ansvariga för att införandet av eTjänstekort eller motsvarande hos vårdgivarna genomförs. Till höger återfinns mer information om hur beställning, avregistrering m.m. görs.

uiqt|wBrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m