Avregistrera eTjänstekort

För vårdgivare på nationella taxan

Det är viktigt att rutinen för avregistrering av eTjänstekort följs då det är strikta krav på hantering av e-legitimationer. Avregistrering av eTjänstekort ska genomföras då anställningen hos vårdenheten upphör eller att avtalet med hälso- och sjukvårdskanslierna upphör.

Steg 1
Verksamhetschefen hos vårdgivaren tar emot ett klippt eTjänstekort av kortinnehavaren. Kortinnehavaren ska klippa kortet rakt över chipet och på det sättet försäkra sig själv att det ej går att bruka kortet och därigenom använda identiteten.

Steg 2
Verksamhetschefen meddelar TjänsteID-service att ett klippt eTjänstekort har tagits emot, personnummer, kortnummer, namn på kortinnehavare och vårdenhet. Uppgifterna skickas till TjänsteID-service.

Steg 3
Verksamhetschefen och kortinnehavaren får information av TjänsteID-service när avregistrering av eTjänstekort är genomförd.

Steg 4
Personens anställning i KIV tas bort av vårdgivaren. Det är viktigt att eTjänstekortet är avregistrerat innan personens anställning tas bort i KIV.

Läs mer om TjänsteID-service och KIV till höger.

För vårdgivare på nationella taxan

Det är viktigt att rutinen för avregistrering av eTjänstekort följs då det är strikta krav på hantering av e-legitimationer. Avregistrering av eTjänstekort ska genomföras då anställningen hos vårdenheten upphör eller att avtalet med hälso- och sjukvårdskanslierna upphör.

Steg 1
Verksamhetschefen hos vårdgivaren tar emot ett klippt eTjänstekort av kortinnehavaren. Kortinnehavaren ska klippa kortet rakt över chipet och på det sättet försäkra sig själv att det inte går att bruka kortet och därigenom använda identiteten.

Steg 2
Verksamhetschefen meddelar TjänsteID-service att ett klippt eTjänstekort har tagits emot, personnummer, kortnummer, namn på kortinnehavare och vårdenhet. Uppgifterna skickas till TjänsteID-service.

Steg 3
Verksamhetschefen och kortinnehavaren får information av TjänsteID-service när avregistrering av eTjänstekort är genomförd.

Steg 4
Personens anställning i KIV tas bort av genom att verksamhetschefen meddelar det lokala hälso- och sjukvårdskansli. Det är viktigt att eTjänstekortet är avregistrerat innan personens anställning tas bort i KIV. 

uiqt|wB|riv{|mql{mz%vqkmH%vozmoqwv5{muiqt|wB|riv{|mql{mz%vqkmH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m