Vårdgivare med vårdavtal

Vårdgivare som har avtal enligt vårdvalsmodell gå direkt till Steg 2. För vårdgivare med vårdavtal, som ej har en Sjunet-anslutning, kontakta katalogadministratören på det hälso- och sjukvårdskansli ni tillhör. I de fall man redan har eTjänstekort på arbetsplatsen och vill beställa fler går man till Steg 4. 

Steg 1

Vårdgivaren skickar in ansökan för administratörsrättigheter av uppgifter för vårdenheter i KIV.  Vårdgivaren skickar ansökan till det hälso- och sjukvårdskansli som man tillhör. Kanslierna ombesörjer uppläggning av KIV-administratörer för vårdgivaren. Ansökan för administratörsrättigheter hittas under Dokument till höger.

Steg 2

Vårdgivaren registrerar all personal som ska registreras i KIV. Under Läs mer i högerspalten går det att läsa mer om KiV.

Steg 3

Vårdgivaren skickar in ansökan om anslutning till eTjänstekort till kanslierna. Ansökningsblankett återfinns till höger. Ansökningsblanketten skickas till det hälso- och sjukvårdskansli som man tillhör. Ansökan om anslutning till eTjänstekort hittas under Dokument till höger.


Kanslierna skickar sedan vidare uppgifter till TjänsteID-service som efter registrering kan ta emot beställningar av eTjänstekort från vårdgivaren. TjänsteID-service utfärdar inga eTjänstekort för vårdgivare som inte har skickat in ansökan till hälso- och sjukvårdskanslierna.

Hälso- och sjukvårdskanslierna kommer inte att skicka någon bekräftelse på mottagande av Ansökan om anslutning till eTjänstekort. Vårdgivaren kan därför direkt gå vidare till steg 4.

Steg 4

Vårdgivaren hämtar beställningsblankett för eTjänstekort på TjänsteID-service. Samtliga uppgifter i ansökan ska vara ifyllda för att ansökan ska kunna hanteras korrekt. För att TjänsteID-service ska kunna utfärda ett eTjänstekort måste personen i frågas uppgifter vara registrerade i KIV. Det är verksamhetschefen hos vårdgivaren som skickar in beställningen till TjänsteID-service. Det går att maila in en inscannad underskriven beställningsblankett för snabbare hantering. Följ länken i högerspalten under Läs mer för att komma till TjänsteID-service hemsida.

Steg 5

TjänsteID-service beställer eTjänstekort av Telia och informerar verksamhetschefen när beställning är utförd. Från det att beställningen har inkommit till TjänsteID-service tar det mellan 3 till 5 veckor tills att kortet går att hämta ut. När eTjänstekortet är tillverkat skickas ett kodkuvert hem till personen ifrågas folkbokföringsadress. 

Steg 6

När personen i fråga har fått sitt kodkuvert kontaktar personen på beställningen angivet utlämningsställe. Har man valt utkörning kontaktar man TjänsteID-service. För uppgifter om utlämningsställen i regionen se TjänsteID-service webbsida under Läs mer till höger.

Steg 7

Utlämning sker enligt fastställd rutin med legitimationskrav. TjänsteID-service kan ej lämna ut eTjänstekort till någon om legitimationskravet ej är uppfyllt. Ta även med kodkuveret vid uthämtning av eTjänstekort. För information om aktuella legitimationskrav se TjänsteID-service under Läs mer i högerspalten.

uiqt|wBrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m