eTjänstekort för vårdgivare på nationella taxan

Västra Götalandsregionen erbjuder privata vårdgivare med avtal enligt Lagen om Läkarvårdsersättning (Nationella taxan) att köpa eTjänstekort. eTjänstekort, Tjänstekort, SITHS, säkert kort, hårda certifikat och TjänsteID+ är alla olika namn på samma typ av kort. Det som är gemensamt för alla dessa kort är att de alla innehåller en e-legitimation och SITHS-certifikat. Vårdgivare kan fritt välja leverantör för tjänstekort.

Nya IT-system förutsätter SITHS

I takt med att allt fler gemensamma IT-stöd inom hälso- och sjukvård tas fram så ställs kravet på en säker identifiering parterna emellan. I Västra Götalandsregionen och nationellt bedrivs flera utvecklingsprojekt som ställer krav på vårdgivarna att genom SITHS/e-legitimation signera och identifiera sig. Efter årsskiftet 2011/2012 kommer system, såsom Pascal (ersätter tidigare e-DOS) och patientens läkemedelsförteckning att använda SITHS. Införandet följer den nationella säkerhetsutvecklingen inom hälso- och sjukvård och patientdatalagen. I framtiden kommer alla system som hanterar patientuppgifter att införa SITHS för att uppfylla kraven i patientdatalagen.

Genom att anta erbjudandet från Västra Götalandsregionen ingår vårdgivaren i Västra Götalands organisation för SITHS. Västra Götalandsregionen tar på sig ansvaret som Registration Authority (RA) för samtliga vårdgivare som ansluter sig till eTjänstekort.

eTjänstekort

eTjänstekort, Tjänstekort, SITHS, säkert kort, hårda certifikat och TjänsteID+ är alla olika namn på samma typ av kort. Det som är gemensamt för alla dessa kort är att de alla innehåller en e-legitimation och SITHS-certifikat. SITHS tillsammans med den nationella HSA-katalogen (Hälso- och sjukvårdsadressregister) är delar av den tekniska infrastruktur som ingår i den nationella IT-strategin för hälso- och sjukvård. Säkerhetslösningen bygger på att alla anställda inom vård och omsorg har ett personligt elektroniskt ID-kort med elektronisk legitimation som möjliggör säker identifiering och kryptering av känslig information. När patientuppgifter flyttas inom eller utom en organisation krävs att sändare och mottagare kan identifiera sig enligt patientdatalagen. Med hjälp av eTjänstekort kan en vårdgivare identifiera sig och ge bevis för sin behörighet, oberoende av organisatoriska och geografiska gränser.

HSA-katalogen

All vårdpersonal ska finnas registrerad i den nationella HSA-katalogen för att kunna använda sitt eTjänstekort eller motsvarande. I Västra Götalandsregionen finns samtliga vårdgivare/vårdenheter på nationella taxan inklusive verksamhetschef registrerade i underkatalogen Katalog-i-Väst (KIV). Uppgifterna som har registrerats i KIV ligger inte bara till grund för eTjänstekort utan även informationen på 1177.se.

När behöver jag ett eTjänstekort eller motsvarande?

All vårdpersonal ska finnas registrerad i den nationella HSA-katalogen för att kunna använda sitt eTjänstekort eller motsvarande. I Västra Götalandsregionen finns samtliga vårdgivare/vårdenheter på nationella taxan inklusive verksamhetschef registrerade i underkatalogen Katalog-i-Väst (KIV). Uppgifterna som har registrerats i KIV ligger inte bara till grund för eTjänstekort utan även informationen på 1177.se.

Beställa eTjänstekort

Hälso- och sjukvårdskanslierna administrerar erbjudandet till de privata vårdgivarna med avtal enligt Lagen om Läkarvårdsersättning (Nationella taxan). Vårdgivaren beställer eTjänstekorten av TjänsteID-service inom Västra Götalandsregionen. Till höger återfinns mer information om hur beställning, avregistrering m.m. görs.

uiqt|wBrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m