Journal via nätet

journal via nätet

Projekt Journal via nätet arbetar med att göra journalinformation från Västra Götalandsregionens offentliga hälso-och sjukvård tillgänglig för invånare via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Arbetet beräknas pågå under 2015-2016.

Syftet är att stärka möjligheten för invånarna att medverka i beslut och uppföljning av den egna vården och stödja engagemanget för den egna hälsan. Människors förmåga till analys och kunskap om sin egen hälsa ska tas tillvara och bidra till vårdens utveckling.

Ökat engagemang

Forskning och erfarenheter visar att när patienten kunnat ta del av sin journalinformation så ökar engagemanget för den egna hälsan och vården blir mer begriplig. Patientens kunskap om sin hälsosituation förbättras och ökar delaktigheten i vården. Kommunikationen med vården förbättras och kvaliteten på läkarbesöket blivit bättre. Tillgång till journalinformation möjliggör förberedelse inför ett läkarbesök och är ett stöd för minnet efteråt.

 

Aktuellt

Kontakt

Christina Fagerberg
Projektledare
Telefon 073-660 15 63

Jonas Jesperson
IT-projektledare
Telefon 073-070 10 40

Ragnar Lindblad
Kontaktperson för  media
Telefon 070 - 484 46 09

E-post
 

Kontaktpersoner i förvaltningarna

Rutiner

Kommunikationspaket

Kommunikationspaketet är utformat för chefer och tänkt att användas i kommunikationen med personal inom hälso- och sjukvården.

Presentation med talarstolpar och diskussionspunkter Uppdaterad 2016-09-12

Tillämpningsanvisning undantag från direktåtkomst Uppdaterad 2016-03-07

Frågor och svar om Journal via nätet i VGR Uppdaterad 2016-10-11

Film från Region Skåne om deras införande av eJournal

Journalens demomiljö

Informationsmaterial till invånare och patienter

Film för visning på väntrums-TV Publicerad 2017-02-09

Affisch om 1177 Vårdguidens e-tjänsterPublicerad 2016-10-06

Affischen finns att beställa från Västra Götalandsregionens Adress- och distributionscentrums webbplats: vgregion.se/adc

Sök efter 1177. Affischen heter: 1177.se Affisch A3 Ha kontakt med vården när det passar dig

Folder om 1177 Vårdguidens e-tjänsterPublicerad 2016-10-06

Foldern beskriver kortfattat vad du kan göra vi e-tjänsterna och hur du loggar in. I december 2016 förändras utseendet på inloggningssidan och i samband med detta kommer foldern att uppdateras. Foldern finns endast i utskriftsversion.

uiqt|wBrw}zvit5%vqi5vi|m|H%vozmoqwv5{mrw}zvit5%vqi5vi|m|H%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5%wmptivlmzH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5%wmptivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m