Mobil närvård Västra Götaland

Mobil närvård – en god sammanhållen nära vård för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov

För personer med omfattande vård- och omsorgsbehov, med insatser från fler än en huvudman, är det extra viktigt att samordningen mellan oss vårdgivare fungerar. Det är av största vikt att någon tar ett helhetsansvar så att individen inte faller mellan stolarna, här kan Mobil närvård göra skillnad. Den kommunala hemsjukvården och omsorgen, primärvården och sjukhusvården har ett gemensamt ansvar för att ge en god vård och omsorg.

Ökad tillgång till vård i hemmet för sjuka äldre

Målsättningen med Mobil närvård är skapa en god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser, där den äldre ska få en individanpassad, trygg och samordnad nära vård som präglas av helhetssyn.

 

Nyheter

Kontakt

Karin Fröjd,  
Enhetschef , Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Rose-Marie Nyborg,  
Strateg, Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Marianne Alärd,  
Projektledare, Mobil närvård Västra Götaland

Delregionala kontaktpersoner

XS010
Medverkan i teambesök och gruppteambesök

Insats som utförs av  hälso- och sjukvårdspersonal som ingår ivårdteam och utgör del av teambesök eller gruppteambesök. Registreras på vårdenhet som utför medverkan i teambesök /gruppteambesök.

uiqt|wBsizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{msizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m