Bakgrund Mobil närvård

Startades i Västra Skaraborg 2001
Sedan 2001 har ett långsiktigt samarbete mellan kommun, primärvård och sjukhus i Skaraborg resulterat i begreppet Mobil närvård, en helt ny vårdmodell och ledningsstruktur.
Läs mer på narsjukvarden.se

Hela Skaraborg 2013
Samarbetet har utvecklats och 2013 tog Vårdsamverkan Skaraborg beslut om att modellen skulle implementeras i hela Skaraborg, idag är det infört i stort sett hela området.
Läs mer hos Vårdsamverkan Skaraborg

Breddinförande i hela Västra Götaland 2014
Beslut om breddinförande av Skaraborgsmodellen / Mobil närvård togs av
Hälso- och sjukvårdsutskottet, Västra Götalandsregionen, 2014. Den 22 maj 2016 beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att  breddinförandet får fortsatta medel 2017-2018.
Läs mer om införandet här.

Kontakt

Karin Fröjd,  
Enhetschef , Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Rose-Marie Nyborg,  
Strateg, Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Marianne Alärd,  
Projektledare, Mobil närvård Västra Götaland

Delregionala kontaktpersoner

XS010
Medverkan i teambesök och gruppteambesök

Insats som utförs av  hälso- och sjukvårdspersonal som ingår ivårdteam och utgör del av teambesök eller gruppteambesök. Registreras på vårdenhet som utför medverkan i teambesök /gruppteambesök.

uiqt|wBsizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{msizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m