Breddinförande Västra Götaland

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 22 maj 2016 att Mobil närvård ska införas i hela Västra Götaland med målsättningen att öka tillgången till hembesök av läkare för att de mest sjuka äldre ska få en personcentrerad, trygg och samordnad primär- och specialistvård som präglas av en helhetssyn.

 

Projektmedel 2016-2017

För införandet går det söka projektmedel som ska gå till förstärkning av läkarresursen i hemsjukvård där kommun, primärvård och slutenvård samverkar kring patienter som är 65 år och äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov.

Breddinförandet finansierades även under 2015-2016 och även de projekten som pågår nu behöver ansöka om fortsatta medel under 2017-2018.

Begärda medel

I ansökningarna för nystartade projekt samt fortsatt stöd till pågående projekt finns en fråga som heter "Begärda medel". Följande nyckeltal har tagits fram i Skaraborg som ska användas i ansökan:

  • Ett närsjukvårdsteam/100 000 invånare (oavsett ålder)
  • 3,5 hemsjukvårdsläkare/ 100 000 invånare (oavsett ålder)

Ansökan

Information och ansökan om projektmedel för breddinförande av Mobil närvård

Ansökan, projektmedel mobil närvård 2016

 


Primärt syfte

• Patienten ska få en god vård på rätt vårdnivå dvs. hemsjukvård med god läkartillgång, hög kontinuitet och välfungerande team.
• Förmedlingslogiken av vård utgår från patientens behov, inte utifrån diagnos/er.
• Samverkan på ledningsnivå med målsättning en sömlös vård- och omsorg.
• En välfungerande vårdkedja.

Sekundärt syfte

• Minska den undvikbara slutenvården och återinskrivningarna.

Kontakt

Karin Fröjd,  
Enhetschef , Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Rose-Marie Nyborg,  
Strateg, Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Marianne Alärd,  
Projektledare, Mobil närvård Västra Götaland

Delregionala kontaktpersoner

XS010
Medverkan i teambesök och gruppteambesök

Insats som utförs av  hälso- och sjukvårdspersonal som ingår ivårdteam och utgör del av teambesök eller gruppteambesök. Registreras på vårdenhet som utför medverkan i teambesök /gruppteambesök.

uiqt|wBsizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{msizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m