Mobilt närsjukvårdsteam

Närsjukvårdsteamet vänder sig till individer med omfattande behov av vård- och omsorg på slutenvårdsnivå. Målgruppen är individer med multisjuklighet i instabilt läge, där vården kräver en samverkan mellan kommunens hemsjukvård, primärvård och slutenvård.

Arbetssättet är symtom- och situationsorienterat i stället för diagnosorienterat, vilket syftar till ett personcentrerat arbetssätt. Syftet med närsjukvårdsteamet är att ge individanpassad, trygg och samordnad vård, där helhetssynen är viktig.

 

Arbetssätt

 • Arbetar i den kommunala hälso- och sjukvården i patientens hem
 • Cirka 25-30 patienter inskrivna samtidigt i teamet
 • Gemensamma hembesök tillsammans med kommunens personal 
 • Individens fasta vårdkontakt                           
 • Trygg individ – trygg hemsjukvård

 

Inskrivningskriterier

 • Tre eller fler kroniska diagnoser
 • Inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste tolv månaderna
 • Sex stående mediciner eller fler (exkl. ögondroppar, salvor etc.)
 • Klarar ej sin personliga vård
 • 75 år eller äldre
 • Inskriven i hemsjukvård
Minst fyra av dessa kriterier måste uppfyllas för att bli Inskriven teamet.

Kontakt

Karin Fröjd,  
Enhetschef , Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Rose-Marie Nyborg,  
Strateg, Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Marianne Alärd,  
Projektledare, Mobil närvård Västra Götaland

Delregionala kontaktpersoner

XS010
Medverkan i teambesök och gruppteambesök

Insats som utförs av  hälso- och sjukvårdspersonal som ingår ivårdteam och utgör del av teambesök eller gruppteambesök. Registreras på vårdenhet som utför medverkan i teambesök /gruppteambesök.

uiqt|wBsizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{msizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m