Mobilt palliativt team

Specialiserad palliativ vård i hemmet i samverkan med kommunens hemsjukvård.

Arbetssätt

Teamet gör hembesök tillsammans med patient, närstående och kommunens sjuksköterska och vid behov kurator, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Vid behov av slutenvård finns möjligheter till vård på palliativ specialenhet eller Hospice Gabriel.

Inskrivningskriterier

  • Patientens önskemål.
  • Progressiv obotlig sjukdom, främst cancer.
  • Besvärande komplexa symtom eller andra särskilda behov.
  • Informerande samtal mellan ansvarig läkare och patienten om att vårdens mål ändras till symtomlindring och bästa möjliga livskvalité. (Brytpunktsamtal)
  • Förväntad kort överlevnad.
  • Över 18 år.

Kontakt

Karin Fröjd,  
Enhetschef , Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Rose-Marie Nyborg,  
Strateg, Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Marianne Alärd,  
Projektledare, Mobil närvård Västra Götaland

Delregionala kontaktpersoner

XS010
Medverkan i teambesök och gruppteambesök

Insats som utförs av  hälso- och sjukvårdspersonal som ingår ivårdteam och utgör del av teambesök eller gruppteambesök. Registreras på vårdenhet som utför medverkan i teambesök /gruppteambesök.

uiqt|wBsizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{msizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m