Kontaktpersoner Mobil närvård

Regionalt:

 

Karin Fröjd,  
Enhetschef , Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Rose-Marie Nyborg,  
Strateg, Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Marianne Alärd,   
Projektledare Mobil närvård Västra Götaland

 

Delregionalt:


SIMBA: Tjörn, Stenungsund, Ale, Kungälv

Sara Olander, processledare vårdsamverkan,  

Södra Älvsborg/ Sjuhärad
Kerstin Hinz, projektledare,  
Maritha Bäck,  

Mitten Älvsborg: Alingsås och Lerum
Lise-Lotte Rotter, projektledare,  
Susanne Lidén,  

Fyrbodal: Uddevalla
Maria Klingberg,  
Helen Larsson,  

Fyrbodal: Vänersborg och Trollhättan
Helen Larsson,  
Maria Klingberg,  
Johanna Bidegård,  

Fyrbodal: Strömstad, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Tanum,
Färgelanda, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Lysekil
Ulrika Holmqvist,  

Fyrbodal: Lilla Edet
Annelie Örtendahl,  

Fyrbodal: Orust
Eva Liljeqvist,  
Torbjörn Collinder,  

Skaraborg
Marianne Alärd,  
Jeanette Andersson,  
Nils-Gunnar Främberg,  
Eva Marie "Mia" Gustafsson,  

Göteborgsområdet: Partille
Anna Rindeskär,  

Göteborgsområdet: Härryda
Carina Fransson,  

Göteborgsområdet: Angered
Khalil Sendi, enhetschef,  
Emma Svärd, projektledare,  

Göteborgsområdet: Frölunda VC
Ingegard Ljungqvist,  
Linus Persson,  
Marit Lovik,  
Ann Sundström,  
Anna Forsman, projektledare,  

Göteborgsområdet: Majorna-Linné
(+ Geriatrik, Område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
Morgan Davidsson, sektorschef,  
Merita Murtezi, projektledare Majorna-Linné,  
Anna Hyltner, projektledare Geriatrik Område 3,  

Göteborgsområdet Västerhafvet (Askim-Frölunda-Högsbo)
Charlotte Barouma, projektledare,  
Henrik Von Sydow, verksamhetschef,  
Nick Johansson, verksamhetschef,  

Göteborgsområdet: Centrum
Mona Månsson,  

Göteborgsområdet: Örgryte-Härlanda
Elisabeth Dannberg,  
Annika Leidenhed,  

Göteborgsområdet: Östra Göteborg
Kristina Söderlund,  

Kontakt

Karin Fröjd,  
Enhetschef , Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Rose-Marie Nyborg,  
Strateg, Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Marianne Alärd,  
Projektledare, Mobil närvård Västra Götaland

Delregionala kontaktpersoner

XS010
Medverkan i teambesök och gruppteambesök

Insats som utförs av  hälso- och sjukvårdspersonal som ingår ivårdteam och utgör del av teambesök eller gruppteambesök. Registreras på vårdenhet som utför medverkan i teambesök /gruppteambesök.

uiqt|wBsizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{msizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi5wtivlmzH%vozmoqwv5{m{izi5wtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBsmz{|qv5pqv%zH%vozmoqwv5{msmz{|qv5pqv%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizq|pi5jiksH%vozmoqwv5{muizq|pi5jiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{m4tw||m5z5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mtq{m4tw||m5z5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5tqlmvH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5tqlmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmv5u{5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmv5u{5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmv5u{5tiz{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmv5u{5tiz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muizqi5m5stqvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5jqlmoizlHkixqw5{mrwpivvi5jqlmoizlHkixqw5{muiqt|wB}tzqsi5pwtuy%vq{|H%vozmoqwv5{m}tzqsi5pwtuy%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivwHumlxzw5m}ivwHumlxzw5m}uiqt|wBm%vi5tqtrmy%vq{|Hkixqw5{mm%vi5tqtrmy%vq{|Hkixqw5{muiqt|wB|wzjrözv5kwttqvlmzHkixqw5{m|wzjrözv5kwttqvlmzHkixqw5{muiqt|wBuizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmivm||m5Ivlmz{{wvH{sizijwzo5{mrmivm||m5Ivlmz{{wvH{sizijwzo5{muiqt|wBvqt{5o}vviz5nziujmzoH%vozmoqwv5{mvqt{5o}vviz5nziujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi4uizqm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{mm%vi4uizqm5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5zqvlm{sizHkixqw5{mivvi5zqvlm{sizHkixqw5{muiqt|wBkizqvi5nziv{{wvHpizz%yli5{mkizqvi5nziv{{wvHpizz%yli5{muiqt|wBspitqt5{mvlqHivomzml5ow|mjwzo5{mspitqt5{mvlqHivomzml5ow|mjwzo5{muiqt|wBmuui5{%vizlHivomzml5ow|mjwzo5{mmuui5{%vizlHivomzml5ow|mjwzo5{muiqt|wBqvomoizl5tr}voy%vq{|Hinp5ow|mjwzo5{mqvomoizl5tr}voy%vq{|Hinp5ow|mjwzo5{muiqt|wBtqv}{5xmz{{wvHinp5ow|mjwzo5{mtqv}{5xmz{{wvHinp5ow|mjwzo5{muiqt|wBuizq|5tw%vqsHinp5ow|mjwzo5{muizq|5tw%vqsHinp5ow|mjwzo5{muiqt|wBivv5{}vl{|zwuH%vozmoqwv5{mivv5{}vl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5nwz{uivH%vozmoqwv5{mivvi5nwz{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwzoiv5li%vql{{wvHuirwzvitqvvm5ow|mjwzo5{muwzoiv5li%vql{{wvHuirwzvitqvvm5ow|mjwzo5{muiqt|wBumzq|i5u}z|m%zqHuirwzvitqvvm5ow|mjwzo5{mumzq|i5u}z|m%zqHuirwzvitqvvm5ow|mjwzo5{muiqt|wBivvi5p%yt|vmzH%vozmoqwv5{mivvi5p%yt|vmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||mjizw}uiHpw|uiqt5kwukpiztw||mjizw}uiHpw|uiqt5kwuuiqt|wBpmvzqs5%vwv5{%ylw%wH%wi{|mztisizvi5{mpmvzqs5%vwv5{%ylw%wH%wi{|mztisizvi5{muiqt|wBvqks5rwpiv{{wvH%vi{|mztmlmv5{mvqks5rwpiv{{wvH%vi{|mztmlmv5{muiqt|wBuwvi5uiv{{wvHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muwvi5uiv{{wvHkmv|z}u5ow|mjwzo5{muiqt|wBmtq{ijm|p5livvjmzoHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{mmtq{ijm|p5livvjmzoHwzoz%y|mpiztivli5ow|mjwzo5{muiqt|wBivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{mivvqsi5tmqlmvpmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBszq{|qvi5{wlmzt}vlHw{|zi5ow|mjwzo5{mszq{|qvi5{wlmzt}vlHw{|zi5ow|mjwzo5{muiqt|wBsizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{msizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m