Täckningsgrad

Pdf:en nedan innehåller kartor med täckningsgrad för mobilt närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare, både för hela regionen samt uppdelat på de fem delregionala vårdsamverkansområdena. Se innehållsförteckning nedan.

Täckningsgrad_Mobil närvård 2017-01-13.pdf

Täckningsgrad_Mobil närvård 2017-01-13.pptx

Regional täckningsgrad:

sid 2    Mobilt närsjukvårdsteam
sid 3    Mobil hemsjukvårdsläkare

Delregional täckningsgrad:

sid 4    Skaraborg
sid 5    Fyrbodal
sid 6    Sjuhärad + Mitten Älvsborg
sid 7    SIMBA
sid 8    Göteborgsområdet

 

 

Kontakt

Karin Fröjd,  
Enhetschef , Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Rose-Marie Nyborg,  
Strateg, Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Marianne Alärd,  
Projektledare, Mobil närvård Västra Götaland

Delregionala kontaktpersoner

XS010
Medverkan i teambesök och gruppteambesök

Insats som utförs av  hälso- och sjukvårdspersonal som ingår ivårdteam och utgör del av teambesök eller gruppteambesök. Registreras på vårdenhet som utför medverkan i teambesök /gruppteambesök.

uiqt|wBsizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{msizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m