Patientlagen

En ny patientlag gäller sedan 1 januari 2015. Lagen ska stärka och tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i mötet med vården. Patientlagen ersätter till viss del hälso- och sjukvårdslagen.

För dig som är invånare och patient

Information om den nya patientlagen för dig som är invånare, patient och närstående finns på 1177 Vårdguiden. 

För dig som är vårdgivare och medarbetare

Fakta om regler, riktlinjer och rutiner som påverkas av patientlagen

Om patientlagen - fakta och bakgrundsinformation

Ekonomisk hantering och rutiner

Fast vårdkontakt

Hjälpmedel

Informationsplikten

Listning

Medicinsk service

Ny medicinsk bedömning

Patientavgifter och högkostnadsskydd

Remisshantering

Vård av utomlänspatienter

Frågor och svar om patientlagen

Här finns svar på de vanligaste frågorna om patientlagen.

Informationsmaterial om patientlagen

Här finns informationsmaterial som riktar sig till patienter och vårdpersonal.

uiqt|wB{|inniv5ki%vmnwz{H%vozmoqwv5{m{|inniv5ki%vmnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5n5i%xmt{wvH%vozmoqwv5{muizoizm|i5n5i%xmt{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m