Kvinnosjukvård, graviditet och förlossning

Regionala medicinska riktlinjer

Övriga regionala kunskapsunderlag

HTA-centrum: Rapporter

REK-listan

Nationella källor

Läkemedelsverket: Läkemedelsboken

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU): Rapporter

Vårdhandboken

Patientinformation

1177.se: Könsorgan

uiqt|wBsizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{msizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvmtqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivvmtqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m