Remissregler

En säker och effektiv hantering av remisser är nödvändig för en hög patientsäkerhet och god tillgänglighet. En remiss måste innehålla de uppgifter som behövs för en säker bedömning och prioritering så att patienten inte utsätts för risker, onödiga väntetider, felaktig bedömning eller en ofullständig vård.

Syftet med detta regelverk är att:

  • Tydliggöra Socialstyrelsens föreskrifter gällande remissansvaret för patienter i Västra Götalandsregionen.
  • Öka patientsäkerheten

Regelverket har arbetats fram under 2011. I sju månader medverkade representanter från samtliga förvaltningar, ca 120 personer, tillsammans med processledare. Under ca 40 möten har regelverket samt processen för remiss och svar arbetats fram. Du hittar remissregelverket som en PDF-fil under Dokument.

En folder med information om remissreglerna har arbetats fram. Foldern riktar sig till dem som arbetar med remisser i sitt dagliga arbete. Foldern finns att ladda ner som en PDF-fil under Dokument.

Kontakt

Karin Möller
Regionchefläkare
Patientsäkerhetsenheten
Koncernkontoret
Telefon: 070 - 020 66 00
E-post:  

uiqt|wBsizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{msizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m