Patientsäkerhet- inspirationsdag 27 april 2016

Välkommen att ta del av materialet

Presentationer

Inledning

Thomas Brezicka, tf Regionchefläkare
 

 

Medarbetarskap och säkerhet
Katarina Waldenborg, Region Örebro län
k 

 

Nationell patientenkät
Johan Larsson och Joakim Karlsson, IC Quality
 j 

 

Hälsolitteracitet
Josefin Wångdahl, Uppsala universitet
 

 

Förstå mig rätt- en metod för att minska missförstånd
Anke Samulowitz, Kunskapscentrum för jämlik vård och Lisa Sohlberg, Frölunda specialistsjukhus
 ,  

 

Personcentrerad patientutbildning
Pia Nordström och Mary Ahlström
 ,  

 

 

 

 

uiqt|wB|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{m|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{muiqt|wBm%vi5m{|tqvoH{st5{muiqt|wBm%vi5m{|tqvoH{st5{mi|izqvi5%witlmvjwzoHzmoqwvwzmjzwtiv5{muiqt|wBrwpiv5tiz{{wvHqky}itq|%y5kwurwpiv5tiz{{wvHqky}itq|%y5kwuuiqt|wBIv|wv5r5sizt{{wvHqky}itq|%y5kwuuiqt|wBIv|wv5r5sizt{{wvHqky}itq|%y5kwuwisqu5sizt{{wvHqky}itq|%y5kwuuiqt|wBrw{mnqv5%wivoliptHx}jkizm5}}5{mrw{mnqv5%wivoliptHx}jkizm5}}5{muiqt|wBivsm5{iu}tw%wq|%zH%vozmoqwv5{mivsm5{iu}tw%wq|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{i5{wptjmzoH%vozmoqwv5{mtq{i5{wptjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxqi5vwzl{|zwuH%vozmoqwv5{mxqi5vwzl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz%y5ipt{|zwuH%vozmoqwv5{muiz%y5ipt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBozikqmti5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mozikqmti5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m