Trycksår-och fallprevention 17 mars 2016

Välkommen att ta del av materialet:

Presentationer:

Inledning  Graciela Crlson och Elisabeth Bengtsson, regionutvecklare, patientsäkerhetsenheten, Koncernkontoret

Vårdskadekostnader  Thomas Brezicka, regionläkare, patientsäkerhetsenheten, Koncernkontoret

Nutritionens betydelse och hur vi kan motverka undernäring  Margareta Knowels undersköterska, Sara Eklöf specialistsjuksköterska, Emma Lundmark dietist Kirurgkliniken Gävle sjukhus

Kalori- och vätskelista Gävle sjukhus

Kalori-och vätskelista med underlag för vätskebalans Gävle sjukhus

Träning som fallprevention  Margareta Bäckström Svensson fysioterapeut SU

Vändschema och lägesändringar  Ulrika Källman forsknings- och utvecklingsledare SÄS

Diskussionsfrågor

Vändskivor  och Patientens bästa knep beställer du från Adress- och distributionscentrum

Trycksårskort, beställs från Marknadsplatsen

Patientinformation "Så håller du dig på benen" kan göras
via Regiontryckeriet

uiqt|wBozikqmti5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mozikqmti5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m