Barn och läkemedel

Sidan kommer att arkiveras 2017-04-12 om sidan inte uppdateras.

Under 2014 gjordes en omfattande analys avseende risker vid läkemedelsbehandling av barn.

Resultatet av analysen redovisas i dokument som du kan ladda ned från denna sida.

De åtgärdsförslag som redovisas i rapporten överlämnas till utförarförvaltningar och regionkansli.

Slutrapport - Säker Läkemedelsprocess avseende Barn inom VGR´s sjukhusvård

Slutrapport

Projektdirektiv 

Riskanalys - Säker Läkemedelsprocess avseende Barn, Västra Götalandsregionen 2014

Riskanalysrapport VGR

Genomförande av Riskanalys

Riskanalys & Händelseanalys- Handbok för patietsäkerhetsarbete

Förstudie ePad

Riskanalys - SU

Riskanalys NU-sjukvården

Riskanalys SÄS

Riskanalys SkaS

Analys av avvikelser

Barn och läkemedel - avvikelser

 

 

 

 

 

uiqt|wB{}{ivvm5{|zivvmzliptH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5{|zivvmzliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m