Förvaltningarnas samordnare för patientsäkerhetskultur

Alingsås lasarett
Elisabeth Johannesson fr.o.m. 2017-03-01
Marianne Gutavsson   

Angereds Närsjukhus
Åse Lundgren  

Frölunda specialistsjukhus
Lisa Sohlberg   

Habilitering och Hälsa
Anette Marberg  

Kungälvs sjukhus
Åsa Meland  

NU-sjukvården
Gunilla Christiansson  

Närhälsan
Margaretha Gustavsson   
Carina Söderlund  

Sahlgrenska Univeristetssjukhus
Anna Philström  
Catrina Sjögren    

Skaraborgs sjukhus
Susanne Gustavsson  

Södra Älvsborgs sjukhus
Katherina Hansson   
Sophia Nordström  

 

 

 

uiqt|wBuizqivvm5kp5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{muizqivvm5kp5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{m5t}vlozmvH%vozmoqwv5{mi{m5t}vlozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{i5{wptjmzoH%vozmoqwv5{mtq{i5{wptjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5uizjmzoH%vozmoqwv5{mivm||m5uizjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{i5umtivlH%vozmoqwv5{mi{i5umtivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vqtti5kpzq{|qiv{{wvH%vozmoqwv5{mo}vqtti5kpzq{|qiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|pi5s5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{muizoizm|pi5s5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5{wlmzt}vlH%vozmoqwv5{mkizqvi5{wlmzt}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5xqt{|zwuH%vozmoqwv5{mivvi5xqt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBki|zqvi5{rwozmvH%vozmoqwv5{mki|zqvi5{rwozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5u5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5u5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsi|pmzqvi5piv{{wvH%vozmoqwv5{msi|pmzqvi5piv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wxpqi5vwzl{|zwuH%vozmoqwv5{m{wxpqi5vwzl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ozikqmti5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mozikqmti5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m