Förvaltningarnas samordnare för patientsäkerhetskultur

Alingsås lasarett
Elisabeth Johannesson fr.o.m. 2017-03-01
Marianne Gutavsson   

Angereds Närsjukhus
Åse Lundgren  

Frölunda specialistsjukhus
Lisa Sohlberg   

Habilitering och Hälsa
Anette Marberg  

Kungälvs sjukhus
Åsa Meland  

NU-sjukvården
Gunilla Christiansson  

Närhälsan
Margaretha Gustavsson   
Carina Söderlund  

Sahlgrenska Univeristetssjukhus
Anna Philström  
Catrina Sjögren    

Skaraborgs sjukhus
Susanne Gustavsson  

Södra Älvsborgs sjukhus
Katherina Hansson   
Sophia Nordström  

Privata aktörer

Wästerläkarna AB
Henrik Von Sydow  

Capio Lundy
Bodil Andersson   

Carlanderska
Linda Jägerman  

Ekenhälsan
Lena Meisel  

Strömstads läkarhus
Marlene Midtvedt  

 

 

 

 

uiqt|wBuizqivvm5kp5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{muizqivvm5kp5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{m5t}vlozmvH%vozmoqwv5{mi{m5t}vlozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtq{i5{wptjmzoH%vozmoqwv5{mtq{i5{wptjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5uizjmzoH%vozmoqwv5{mivm||m5uizjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBi{i5umtivlH%vozmoqwv5{mi{i5umtivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}vqtti5kpzq{|qiv{{wvH%vozmoqwv5{mo}vqtti5kpzq{|qiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|pi5s5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{muizoizm|pi5s5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizqvi5{wlmzt}vlH%vozmoqwv5{mkizqvi5{wlmzt}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5xqt{|zwuH%vozmoqwv5{mivvi5xqt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBki|zqvi5{rwozmvH%vozmoqwv5{mki|zqvi5{rwozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5u5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5u5o}{|i%v{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsi|pmzqvi5piv{{wvH%vozmoqwv5{msi|pmzqvi5piv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wxpqi5vwzl{|zwuH%vozmoqwv5{m{wxpqi5vwzl{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmvzqs5%vwv5{%ylw%wH%wi{|mztisizvi5{mpmvzqs5%vwv5{%ylw%wH%wi{|mztisizvi5{muiqt|wBJwlqtSi|izqvi5Ivlmz{{wvHkixqw5{mJwlqtSi|izqvi5Ivlmz{{wvHkixqw5{muiqt|wBtqvli5riomzuivHkiztivlmz{si5{mtqvli5riomzuivHkiztivlmz{si5{muiqt|wBtmvi5umq{mtHmsivpit{iv5{mtmvi5umq{mtHmsivpit{iv5{muiqt|wBUiztmvm5Uql|%vml|Hjtpo5{mUiztmvm5Uql|%vml|Hjtpo5{muiqt|wB&ozikqmti5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mozikqmti5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m