Funktionsgrupp chefläkare

Uppdragsbeskriving

Ansvarig koncernstab: Hälso- och sjukvård

Uppdrag funktionsgrupp chefläkare 

Deltagare

Ordförande
Karin Möller, regionchefläkare
 

Sekreterare
Ida Lindberg
  

Skaraborgs sjukhus
Marga Brisman,  
Christer Printz,  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Görel Nergelius,  
Anne Olmarker,  
Ulla Molander,  
Björn Andersson,  

Frölunda specialistsjukhus
Philipp Meijering,  

Angereds närsjukhus
Cornelia Bergdahl,  

Alingsås lasarett
Per Wiger,   

NU-sjukvården
Magnus Söderbergh,  
Henrik Olsson  

Södra Älvsborgs sjukhus
Jerker Isaksson,  
Lars Rex,  

Kungälvs sjukhus
T.f  chefläkare Jacob Wulfsberg  

Prehospital samordning
Per Örninge,  

Capio Lundby sjukhus
Ola Blomqvist,  

Habilitering och hälsa
Anne-Berit Ekström,  

Hälsan och stressmedicin
Ulla Werlenius,  

Folktandvården
Lars Jorstedt,  

Primärvården
Karin Rignér, samordnande chefläkare,  
Jens Halldin,  
Mats Elm,  
Monica Ericson-Sjöström,   
Monica Radeberg,  
Per Häggblad,   
Dirk Vleugels,  

Adjungerade vid behov
Thomas Brezicka, Koncernstab hälso- och sjukvård  
Agneta Resare, Koncernstab hälso- och sjukvård
 
Christina Åhrén, Koncernstab hälso- och sjukvård
 
Ingemar Qvarfordt, Koncernstab hälso- och sjukvård  
Agneta Hamilton, Praktikertjänst
 
Carl-Peter Anderberg, Kvarterskliniken 
  

Mötestider 2017

24 februari

31 mars

5 maj

2 juni

25 augusti

22 september

20 oktober

10 november 

15 december 

Kontakt

Ordförande 
Karin Möller
 
0700 - 20 66 00  

Sekreterare
Ida Lindberg
 
0700 - 20 75 51  

Mötesanteckningar

uiqt|wBsizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{msizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{mqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoi5jzq{uivH%vozmoqwv5{muizoi5jzq{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|mz5xzqv|%zH%vozmoqwv5{mkpzq{|mz5xzqv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBowzmt5vmzomtq}{H%vozmoqwv5{mowzmt5vmzomtq}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm5wtuizsmzH%vozmoqwv5{mivvm5wtuizsmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tti5uwtivlmzH%vozmoqwv5{m}tti5uwtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjrwzv5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mjrwzv5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxpqtqxx5umqrmzqvoH%vozmoqwv5{mxpqtqxx5umqrmzqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkwzvmtqi5jmzoliptH%vozmoqwv5{mkwzvmtqi5jmzoliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5%wqomzH%vozmoqwv5{mxmz5%wqomzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5{wlmzjmzopH%vozmoqwv5{muiov}{5{wlmzjmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmvzqs5x5wt{{wvH%vozmoqwv5{mpmvzqs5x5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmzsmz5q{ik{{wvH%vozmoqwv5{mrmzsmz5q{ik{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5zm%xH%vozmowv5{mtiz{5zm%xH%vozmowv5{muiqt|wBrikwj5%w}t{njmzoH%vozmoqwv5{mrikwj5%w}tn{jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5wzvqvomH%vozmoqwv5{mxmz5wzvqvomH%vozmoqwv5{muiqt|wBwti5jtwuy%vq{|Hkixqw5{mwti5jtwuy%vq{|Hkixqw5{muiqt|wBivvm4jmzq|5ms{|zwuH%vozmoqwv5{mivvm4jmzq|5ms{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tti5%wmztmvq}{H%vozmoqwv5{m}tti5%wmztmvq}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5rwz{|ml|H%vozmoqwv5{mtiz{5rwz{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5zqovmzH%vozmoqwv5{msizqv5zqovmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmv{5pittlqvH%vozmoqwv5{mrmv{5pittlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5mtuH%vozmoqwv5{mui|{5mtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqkigmzqk{wv5{rw{|zwuH%vozmoqwv5{muwvqkigmzqk{wv5{rw{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5zilmjmzoH%vozmoqwv5{muwvqki5zilmjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5pioojtilH%vomoqwv5{mxmz5pioojtilH%vomoqwv5{muiqt|wBlqzs5%vtm}omt{H%vozmoqwv5{mlqzs5%vtm}omt{H%vozmoqwv5{muiqt|wB|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{m|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5zm{izmH%vozmoqwv5{miovm|i5zm{izmH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5ipzmvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5ipzmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomuiz5y%viznwzl|H%vozmoqwv5{mqvomuiz5y%viznwzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5piuqt|wvHx|r5{miovm|i5piuqt|wvHx|r5{muiqt|wBkizt4xm|mz5ivlmzjmzoHs%viz|mz{stqvqsmv5{mkizt4xm|mz5ivlmzjmzoHs%viz|mz{stqvqsmv5{muiqt|wBkizt4xm|mz5ivlmzjmzoHs%viz|mz{stqvqsmv5{msizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{mqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{mqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m