Funktionsgrupp chefläkare

Uppdragsbeskriving

Gruppen ska bidra till att Västra Götalandsregionens övergripande mål inom patientsäkerhet uppnås.

Gruppen ska 

  • bereda och genomföra frågor på uppdrag av grupp på nivå 1
  • identifiera och initiera gemensamma frågor inom området
  • vara forum för omvärldbevakning, lärande, erfarenhetsutbyte och information
  • bidra till genomförande av fattade beslut och följa upp gemensamma frågor
  • föra en strategisk dialog inom ansvarsområdet
  • vara referensgrupp i olika projekt och utredningar. 

Gruppen ska också driva utveckling av patientsäkerhetsområdet och bidra till att såväl den hälso- och sjukvård inklusive tandvård som erbjuds invånarna utifrån huvudmannaansvaret samt utifrån vårdgivaransvaret har en hög patientsäkerhet. Detta betyder att risker för vårdskador för invånare och patienter ständigt ska minimeras. 

Ansvarig koncernstab: Hälso- och sjukvård

Uppdragsbeskrivning funktionsgrupp chefläkare 

Deltagare

Ordförande
Karin Möller, regionchefläkare
 

Sekreterare
Ida Lindberg
  

Skaraborgs sjukhus
Marga Brisman,  
Christer Printz,  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Görel Nergelius,  
Anne Olmarker,  
Ulla Molander,  
Björn Andersson,  

Frölunda specialistsjukhus
Philipp Meijering,  

Angereds närsjukhus
Cornelia Bergdahl,  

Alingsås lasarett
Per Wiger,   

NU-sjukvården
Magnus Söderbergh,  
Per Lundgren  

Södra Älvsborgs sjukhus
Jerker Isaksson,  
Lars Rex,  

Kungälvs sjukhus
T.f  chefläkare Jacob Wulfsberg  

Prehospital samordning
Per Örninge,  

Capio Lundby sjukhus
Ola Blomqvist,  

Habilitering och hälsa
Anne-Berit Ekström,  

Hälsan och stressmedicin
Stefan Magnusson  

Folktandvården
Lars Jorstedt,  

Primärvården
Karin Rignér, samordnande chefläkare,  
Jens Halldin,  
Margareta Berzén  
Mats Elm,  
Monica Ericson-Sjöström,   
Monica Rådeberg,  
Per Häggblad,   
Dirk Vleugels,   

Adjungerade vid behov
Thomas Brezicka, Koncernstab hälso- och sjukvård  
Agneta Resare, Koncernstab hälso- och sjukvård
 
Christina Åhrén, Koncernstab hälso- och sjukvård
 
Ingemar Qvarfordt, Koncernstab hälso- och sjukvård  
Agneta Hamilton, Praktikertjänst
 
Carl-Peter Anderberg, Kvarterskliniken 
  

Mötestider 2017

31 mars

5 maj

2 juni

25 augusti

22 september

20 oktober

10 november 

15 december 

Kontakt

Ordförande 
Karin Möller
 
0700 - 20 66 00  

Sekreterare
Ida Lindberg
 
0700 - 20 75 51  

uiqt|wBsizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{msizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{mqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoi5jzq{uivH%vozmoqwv5{muizoi5jzq{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|mz5xzqv|%zH%vozmoqwv5{mkpzq{|mz5xzqv|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBowzmt5vmzomtq}{H%vozmoqwv5{mowzmt5vmzomtq}{H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm5wtuizsmzH%vozmoqwv5{mivvm5wtuizsmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tti5uwtivlmzH%vozmoqwv5{m}tti5uwtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjrwzv5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mjrwzv5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxpqtqxx5umqrmzqvoH%vozmoqwv5{mxpqtqxx5umqrmzqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkwzvmtqi5jmzoliptH%vozmoqwv5{mkwzvmtqi5jmzoliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5%wqomzH%vozmoqwv5{mxmz5%wqomzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiov}{5{wlmzjmzopH%vozmoqwv5{muiov}{5{wlmzjmzopH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5t}vlozmvH%vozmoqwv5{mxmz5t}vlozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmzsmz5q{ik{{wvH%vozmoqwv5{mrmzsmz5q{ik{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5zm%xH%vozmowv5{mtiz{5zm%xH%vozmowv5{muiqt|wBrikwj5%w}t{njmzoH%vozmoqwv5{mrikwj5%w}tn{jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5wzvqvomH%vozmoqwv5{mxmz5wzvqvomH%vozmoqwv5{muiqt|wBwti5jtwuy%vq{|Hkixqw5{mwti5jtwuy%vq{|Hkixqw5{muiqt|wBivvm4jmzq|5ms{|zwuH%vozmoqwv5{mivvm4jmzq|5ms{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|mniv5j5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{m{|mniv5j5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5rwz{|ml|H%vozmoqwv5{mtiz{5rwz{|ml|H%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5zqovmzH%vozmoqwv5{msizqv5zqovmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmv{5pittlqvH%vozmoqwv5{mrmv{5pittlqvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5jmz%zmvH%vozmoqwv5{muizoizm|i5jmz%zmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5mtuH%vozmoqwv5{mui|{5mtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqkigmzqk{wv5{rw{|zwuH%vozmoqwv5{muwvqkigmzqk{wv5{rw{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5zilmjmzoH%vozmoqwv5{muwvqki5zilmjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz5pioojtilH%vomoqwv5{mxmz5pioojtilH%vomoqwv5{muiqt|wBlqzs5%vtm}omt{H%vozmoqwv5{mlqzs5%vtm}omt{H%vozmoqwv5{muiqt|wB|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{m|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5zm{izmH%vozmoqwv5{miovm|i5zm{izmH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5ipzmvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5ipzmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomuiz5y%viznwzl|H%vozmoqwv5{mqvomuiz5y%viznwzl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5piuqt|wvHx|r5{miovm|i5piuqt|wvHx|r5{muiqt|wBkizt4xm|mz5ivlmzjmzoHs%viz|mz{stqvqsmv5{mkizt4xm|mz5ivlmzjmzoHs%viz|mz{stqvqsmv5{muiqt|wBkizt4xm|mz5ivlmzjmzoHs%viz|mz{stqvqsmv5{msizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{mqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{mqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m