Patientinformation

Sidan kommer att arkiveras 2017-04-12 om sidan inte uppdateras.

 

 

Patientsäkerhetslagen föreskriver att alla vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vi måste utreda, hindra upprepning, anmäla allvarliga skador till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), engagera och informera patienter och närstående, underlätta vidare vård samt hjälpa till med klagomål.

De här fyra stegen är alltid grundläggande om en vårdskada inträffar:

  1. Se först till att den som har skadats får snabb och korrekt behandling
  2. Tänk igenom och genomför akuta åtgärder för att undvika att händelsen upprepas.
  3. Gör omgående en avvikelserapport så att skadan registreras och en noggrann utredning kommer i gång.
  4. Bjud in patient och närstående att delta med sina erfarenheter och upplevelser. Som vårdgivare är vi skyldiga att informera patienter när det skett en vårdskada.
uiqt|wBpmtmvm5nwz{jmzoH%vozmoqwv5{mpmtmvm5nwz{jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m