Patientinformation vid inträffad vårdskada

Alla patienter som drabbas av en vårdskada har rätt att förvänta sig en fullständig och tydlig information om vad som hänt. Patientsäkerhetslagen innehåller tydliga regler om vad denna information skall innehålla och den skall dokumenteras i patientens journal.

Varje verksamhet skall ha rutiner för att säkerställa att patienten, vid inträffad vårdskada, informeras om

  • att vårdskada inträffat.
  • vilka åtgärder som vidtas för att förebygga att händelsen upprepas.
  • möjligheten att anmäla klagomål till Socialstyrelsen.
  • möjligheten att begära ersättning från Patientförsäkringen eller Läkemedelsförsäkringen
  • patientnämndernas verksamhet.

Det kan vara en svår och krävande uppgift att ha ett sådant samtal med en patient eller dennes anhöriga, särskilt om vårdskadan varit allvarlig. Som ett stöd finns därför en skriftlig patientinformation som utformats för att komplettera den muntliga informationen. Det finns också en skrift riktad till den person som skall hålla i samtalet med patienten/anhöriga.

Observera att patientmaterialet inte får delas ut till patienter i vare sig väntrum eller i pärmar eller böcker med övrig patientinformation.
Patientmaterialet ska delas ut vid det fysiska möte mellan patient och vårdanställd som ska hållas vid inträffad vårdskada. Patientmaterialet är en del av samtalet och ska inte förväxlas med övrig patientinformation.

Informationsmaterialet distribueras till samtliga hälso- och sjukvårdsverksamheter i Västra Götalandsregionen.
Ytterligare exemplar kan beställas från adress- och distributionscentrum.

Informationsmaterialet finns också i form av pdf-filer som kan laddas ned från denna sida.

Webinformation till patienter finns på 1177.se/vastra-gotaland

Anpassad information:

På denna sida hittar Du också inom kort materialet som  teckenspråksfilm.

CD-skiva med ljudfilen samt en version i punktskrift kan beställas från adress och distributionscentrum.

uiqt|wB|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{m|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{mqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m