Patientsäkerhetskultur

Inriktning
Med säkerhetskultur menas gemensamma förhållningssätt och normer hos en organisations medarbetare vad gäller risker och säkerhet i syfte att uppnå hög tillförlitlighet för verksamheten. En god patientsäkerhetskultur är en förutsättning för att skapa en säker vård. Det innebär att vårdpersonalen ges förutsättningar och verktyg att hantera oväntade vårdsituationer utan att allvarliga händelser behöver inträffa.

Mätningar av patientsäkerhetskultur ska genomföras i Västra Götalandsregionens utförarförvaltningar vart annat år. Senaste patientsäkerhetskulturmätningen genomfördes 2015. Nästa mätning kommer att genomföras hösten 2017 och ska då för de offentliga vårdgivarna samordnas med medarbetarenkäten. Mätningen byter namn från patientsäkerhetskulturmätning till patientsäkerhetsenkät. 

Klicka här för att läsa mer om patientsäkerhetskultur

 

Kontakt


Koncernstab Hälso-och sjukvård
Avdelning patientsäkerhet 
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen

Agneta Resare
 
070 - 081 65 92

Förvaltningarnas samordnare

uiqt|wBiovm|i5zm{izmH%vozmoqwv5{miovm|i5zm{izmH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{mqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m