FRAM

Förlossningen NU-sjukvården

Våren 2015 har en FRAM-analys genomförts på förlosningen i NU-sjukvården. 

Syfte var att genomföra en FRAM för att undersöka om den ger ytterligare information om och förklaringar till brister i verksamheten relaterat till CTG-bedömning och därigenom ytterligare öka säkerheten i förlossningsvården.

Resultatet finns i en rappot med tillhörande bilagor, se nedan

Rapport Förlossningen NÄL

Bakgrundsfunktioner

Förgrundsfunktioner

Modell Iterationer slimmad

Modell Iterationer

Modell loopar

Modell utan moduler

Modell

Modell normalförlossning

Modell Fall 1

Tabell Fall 1

Modell Fall 2

Tabell Fall 2

Modell Professioner

Bedöma CTG läkare

Göra amniotomi

Registrera CTG

Sätta skalpelektrod

Ta pH

uiqt|wB&ozikqmti5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mozikqmti5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m