År 2015 patiensäkerhetsberättelser

Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivaren Västra Götalandsregionen har fastställts av regionstyrelsen 2016-03-22 och är publicerad nedan. Samtliga förvaltningarnas egna patientsäkerhetsberättelser, utom för Sahlgrenska universitetssjukhuset, finns som bilagor på denna hemsida. Sahlgrenskas berättelse kommer att publiceras så snart den finns tillgänglig. På denna hemsida finns också som bilagor de regionövergripande patientsäkerhetsplaner som tidigare har fastställts av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen avseende 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Närhälsan VGR avseende 2015

Patientsäkerhetsberättelse för NU-sjukvården avseende 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Skaraborgs sjukhus avseende 2015, Bilaga 3

Patientsäkerhetsberättelse för Södra Älvsborgs sjukhus avseende 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs sjukhus avseende 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Alingsås lasarett avseende 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Frölunda specialistsjukhus avseende 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Angereds närsjukhus avseende 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården avseende 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan och stressmedicin avseende 2015

uiqt|wBqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{mqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m