Om verksamheten

Simulatorcentrum är ett erbjudande för studenter och vårdpersonal

Simulatorcentrum är gjord för personal i vården inom VGR och studenter på Sahlgrenska Akademin och det finns möjlighet för utveckling av västsvenska och nationala kurser samt kurser för näringslivet.

Simulatorcentrum ligger organisatorisk under FoUU på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Syftet med simulatorcentrum är att bidra till

  • Ökad patientsäkerhet
  • Ökad medicinsk färdighet och kompetens
  • Förkortad inlärningstid 
  • Objektiva examinationer och färdighetstester
  • Bättre arbetsmiljö

Simulatorcentrum ska säkerställa en miljö som underlättar en säker och effektiv inlärning av kliniska kunskaper och färdigheter.

Simulering

Simulatorcentrum jobbar nära pediatriskt klinisk träningscentrum på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus och akademigemensamt klinisk träningscentrum på Sahlgrenska Akademin.

 

Simulatorcentrum är medlemmar av SESAM, Society in Europe for Simulation Applied to Medicine och SSH, Society for Simulation in Healthcare och deltar regelbunden i deras kongressar, samt de svenska Öresundssymposier och KTC-möten.

 

 

 

 

 

uiqt|wB|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{m|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{m|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m