Faciliteter

Simulatorcentrum har 4 simulatorrum

Utrustning till inrättning av sjukvårdsrum, vårdcentral,akutmottagningar, intensivvårdssalar, röntgensalar och operationssalar med t.ex. sängar, operationsbord, defibrillatorer, respiratorer, anestesiapparater, diatermi, C-bågar m.m.
Operationsmiljö

I anslutning till simuleringsrum ligger kontrollrum där övningar styrs

Kontrollrum

För varje simuleringsrum finns ett debrifingrum

Debriefing för barnmorskastudenter

Det finns 5 patientsimulatorer (Laerdal SimMan Classic, 3G, Essentiell och ALS)

SimMan  Obducerat SimMan

Vi har ett antal simulatorer och attrapper för färdighetsträning (Surgical Science Laparoskopisk Kirurgi, CAE Ultraljud TTE och TEE, Intubationsdockor, Rectoskopiträning)

Laparaskopisimulator

uiqt|wB&|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{m|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{m|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m