Team debriefing

 

I vården hamnar personal i situationer som kräver topprestationer i komplexa situationer under tidspress. Detta utmanar våra kunskaper, färdigheter och rutiner båda på individuell, team och organisatorisk nivå. För att ständigt bli bättre och bli mer trygg i dessa krävande situationer förespråkas att personal genomför debriefing av sådana situationer.

Simulatorcentrum i Väst har stor erfarenhet av debriefing av personal efter stressfyllda och krävande situationer i båda simulerade miljöer och i kliniska vardagen.

Ny forskning visar att "psykologisk" debriefing inte altid är hjälpsam direkt efter traumatiska situationer. Debriefing med Simulatorcentrum har inte individen i fokus, men och ägnar sig åt  teamets och organisationens hantering på ett sätt som skaper förståelse, mening och nya strategier.
Detta perspektiv verkar även att vara hjälpsamt för den enkelte.

Team
uiqt|wB&|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{m|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{m|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m