Seminarier och workshops

 

Det är stor efterfrågan efter centrets pedagogik, erfarenhet med att jobba med team, kommunikation och coaching. Därför erbjuder Simulatorcentrum upplevelsesbaserade kurser i bl.a.

  • SBAR
  • Debriefing, feed back
  • Konflikthantering
  • Patientbemötande.

Speciellt äv vi väldigt inspirerade av Marshall Rosenbergs Icke-vålds kommunikation och Thomas Jordans utbildning i konflikthantering.

På workshops görs övningar för reflektion, insikt och träning av metoder för effektiv kommunikation i vanliga "klassrum"

Kurser av denna art designas efter avdelningens eller utbildningens önskemål.

Workshop

uiqt|wB&|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{m|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{m|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m