Simulatorcentrum Kollage

Simulatorcentrum i Väst

Simulatorcentrum erbjuder upplevelsesbaserad utbildning och verksamhetsutveckling för vårdpersonal och studenter. Ett roligt, givande och effektivt sätt att utvecklas på.

Med hjälp av avancerade datoriserade simulatorer och simulerade miljöer skapas autentiska kliniska situationer där individuella och teams färdigheter kan provas och tränas. De senaste pedagogiska principerna används för att effektivt uppöva praktiska sätt att tänka och agera i den kliniska vardagen.

Simulatorcentrums målsättning är att öka patientsäkerhet genom förbättring av kompetenser i praktiska färdigheter, beslutsfattning, kommunikation, ledarskap och samarbete med hjälp av avancerade datoriserade simulatorer och effektiv pedagogik.

Centret drivs av FoUU vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset för personal och studenter på grund- vidare- och efterutbildningsnivå i Västra Götalandsregionen och på Göteborgs Universitet.

Hör av dig om du är intresserad - Du kan också följa oss på FaceBook!

VGR Logo

GU Logo

 

  

 Samarbetspartners

Ped KTC Ped-KTC Pediatriskt Klinisk TräningsCentrum, Barnsjukhuset
Akademin KTC Akademin KTC Klinisk TräningsCentrum på Sahlgrenska Akademin
FöMedC Försvarsmedicincentrum Simulatorövningar på Göteborgs Garnison

uiqt|wB&|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{m|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{m|wzjmv5vwzlipt4iuwzwmH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m