Strama Västra Götaland

___________________________________________________________________
Under april 2017 får vgregion.se nytt utseende vilket gör att även vår hemsida kommer att förändras. Det kan innebära att du som har länkat till oss från din hemsida behöver göra nya länkar.
___________________________________________________________________ 

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Syftet är att verka för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur.


Antibiotikariktlinjer, Strama VGR App som webbsida Antibiotikariktlinjer, Strama VGR AppNyheter Strama i Västra Götaland

303

Uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna till och med februari 2017.