Strama Västra Götaland

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Syftet är att verka för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur.


Antibiotikariktlinjer, Strama VGR App som webbsida Antibiotikariktlinjer, Strama VGR AppNyheter Strama i Västra Götaland

308

Uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna till och med januari 2017.