Regionala Strama Västra Götaland

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Syftet är att verka för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur.

Nyheter Strama i Västra Götaland

304

Uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna till och med juli 2016.

Skaffa dig kunskap

 

 Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

 

Filmpremiär i väntrumssalongen!

Se filmen: Låt inte de resistenta bakterierna ta över – använd antibiotika bara när det behövs


Spela spel och bli antibiotikasmart

Antibiotikasmart – testa dina kunskaper!


Ladda ner Strama-appen

 

Strama VGR App

Appen Strama VGR med behand- lingsrekommendationer för både sluten och öppen vård är nu uppdaterad för Android och iPhone.
För att appen ska fungera i iPhone behöver du ha minst iPhone 5 och operativsystemet iOS 9.1 eller senare.