För kontaktläkare i primärvården

Presentationer att användas av kontaktläkare 

För att använda presentationerna i Powerpoint måste du spara ned filerna på din dator.

Kontaktläkarutbildning – Akut bronkit, 2016-04-19 Kontaktläkarutbildning – Akut bronkit, 2016-04-19

Kontaktläkarutbildning – Akut mediaotit, 2015-06-22 Kontaktläkarutbildning – Akut mediaotit, 2015-06-22

Kontaktläkarutbildning – Faryngotonsillit, 2015-06-22 Kontaktläkarutbildning – Faryngotonsillit, 2015-06-22

Kontaktläkarutbildning – Afebril UVI kvinna 2016-08-23 Kontaktläkarutbildning – Afebril UVI kvinna 2016-08-23

Kontaktläkarutbildning – Akut exacerbation av KOL 2016-08-23 Kontaktläkarutbildning – Akut exacerbation av KOL 2016-08-23

Kontaktläkarutbildning – UVI Äldre 2016-08-24 Kontaktläkarutbildning – UVI Äldre 2016-08-24

Patientfall

 Minifall akut mediaotit 2017

STI fallbeskrivning 2016 UVI kvinna fallbeskrivning – reviderad i okt 2016 Pneumoni fallbeskrivning 2016

Akut exacerbation av KOL fallbeskrivning 2015

Akut bronkit fallbeskrivning 2015

Bensår fallbeskrivning reviderat 2015

Borrelia fallbeskrivningar reviderad 2015

Akne fallbeskrivning 2014

Akut mediaotit fallbeskrivning 2014

UVI äldreboende fallbeskrivning 2014

UVI man fallbeskrivning 2014

Djurbett fallbeskrivning 2013

Tonsillit fallbeskrivning 2013

 

Strama-quiz

Strama-quiz 2016

Strama-quiz snabbfacit 2016

Strama-quiz facit 2016 

Strama-quiz 2015

Strama-quiz snabbfacit 2015

Strama-quiz facit 2015

 

Antibiotikasmart

Välkommen att ta ditt Antibiotika-körkort!

 

 

 Rapporter – Strama-arbeten i Västra Götaland

Rapport självdeklaration 2016

Rapport självdeklaration 2015 Citat och vårdcentraleras slutsatser från Stramas självdeklaration 2015

Rapport självdeklaration 2014

Sammanfattning workshops kontaktläkarträff ht 2014
Rapport självdeklaration 2013

uiqt|wBpmtmv5uizqm5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmv5uizqm5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m