Antibiotikaförsäljningen i Sverige oförändrad

Smittskyddsinstitutet meddelar att den totala antibiotikaförsäljningen i Sverige under 2010 var 390 recept per 1000 invånare, vilket motsvarar samma nivå som 2009.

Dock fortsatt stora variationer mellan länen, speciellt när det gäller antibiotikaförskrivningen till barn. Västra Götaland ligger totalt på 400 recept per 1000 invånare 2010, ingen märkbar minskning jämfört med föregående år. Detta kan jämföras med det län som har högst förskrivning 2010, Stockholm (419) respektive det län som har lägst förskrivning, Jämtland (311) - som kunnat minskat sina antibiotikarecept med 3 % respektive 4 % sedan året innan.

Läs mer i Kvartalsrapporter antibiotikaförskrivning nationellt från Strama/Smittskyddsinstitutet

uiqt|wB&rwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m