Antibiotikaförskrivningen måste följa Stramas behandlingsrekommendationer

Omotiverat stora skillnader i antibiotikaförskrivning påvisas i de nyckeltal för VG Primärvård som Läkemedelsenheten kvartalsvis publicerar och återkopplar till vårdcentralerna. Men trenden det gångna året har varit svagt positiv med minskat kinolonbruk och något ökad penicillinandel. Om följsamheten till Stramas och regionens behandlingsrekommendationer förbättras kan ökningstakten av antibiotikaresistenta bakteriers spridning bromsas.

läs mer i primärvårdens nyckeltal för antibiotika i Västra Götaland

Peter Ulleryd
Bitr smittskyddsläkare/ Stramaläkare

uiqt|wB&rwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{mrwpivvi5jmzvpizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m